Regiomontanus: Epitome Almagesti

Az Almagest összefoglalását a híres bécsi csillagász, Vitéz János barátja, Georg Peuerbach kezdte el Bessarion bíboros ösztönzésére, ám korai halála miatt a munkát tanítványa, Regiomontanus fejezte be. A kódex kiváló példája a budai corvinák létrejöttét oly gyakran jellemző időbeli szakaszosságnak. A másolat Regiomontanus és Vitéz János környezetében keletkezett 1470 körül. Nem kizárt, hogy a ff. 66v-n és 135r-n olvasható „szerkesztői” bejegyzés a főpap kezétől származik. A szöveget két scriptor másolta humanista könyvírással, a második kéztől származik az Isocrates-corvina. A csillagászati ábrák és magyarázatok az udvari csillagász Marcin Bylica (1435‒1493/94) autográf munkái.
A kódex díszítését Francesco Rosselli csupán tíz évvel később alkotta meg. Az illumináció visszafogott képi programja rokonítható a bécsi Ptolemaeus-corvina  díszítésével. Annak ellenére, hogy mindkét kódex csillagászati mű, mindkettő címlapja bizonyos értelemben uralkodólaudáció. Míg azonban a Ptolemaeus-corvina a királyt, addig jelen kódex a királynét és erényeit laudálja. Erre utal a címlap hangsúlyos részére helyezett profilkép, valamint a jobb felső sarokban látható párducok. A két állat valójában ugyanannak a párducnak két megjelenési formája: tomboló és megzabolázott. Nem másról van szó, mint a bűnök – azon belül is hangsúlyozottan a kéjvágy bűnének – legyőzéséről, ami a királyné tisztaságára utal. A kódex címere – a királyné kompozit címere – hasonló sajátságokat mutat fel, mint a többi Rosselli-corvina (Beatrix királyné zsoltároskönyve, Regiomontanus: 63 szabály az „első mozgató” táblázatáhozOrigenes: Homíliák) és a Mátyás-graduale. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 40.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. 44
Ország: Ausztria
Város: Bécs
Őrzési hely: Österreichische Nationalbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
A cím magyarul: [Ptolemaeus Almagestjének kivonata Bessarion bíboroshoz szóló előszóval]
Írás helye: Magyarország [Esztergom (?)]
Írás időpontja: 1470 körül
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480 körül
Kötés: Buda, 1480-as évek vége. Jelenlegi kötés: Buda, 1510-es évek