Mátyás-ábrázolások

Hunyadi Mátyással kapcsolatos miniatúrák és metszetek – válogatás

A képek túlnyomó része Mátyást vagy a király életének valamely eseményét ábrázolja. Emellett látható néhány reprodukció Mátyás családtagjairól (apjáról, Hunyadi Jánosról, fiáról, Corvin Jánosról és feleségéről, Beatrix királynéról). Az ábrázolások többsége még Mátyás király életében vagy nem sokkal a halála után keletkezett. Évszázadokkal később megjelent metszetek csak abban az esetben kerültek be az összeállításba, ha hitelesnek tekinthető ábrázolásokra vezethetők vissza. A corvinákban megjelenő, Mátyás uralkodói reprezentációját szolgáló idealisztikus portrék mellett olyan kritikusabb, csaknem karikatúraszerű portrét is találhatunk itt, amely Hunyadi Mátyás politikai ellenfeleinek megrendelésére készült. A válogatás igyekszik a vizuális forrásokon keresztül sokoldalúan bemutatni, hogyan látták Mátyás királyt a kortársak, és hogyan emlékezett rá később az utókor.

A képek nagyrészt az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának és Régi Nyomtatványok Tárának gyűjteményéből valók, de látható egy-egy oldal, illetve oldalrészlet Firenzében, Volterrában és Brüsszelben őrzött corvinából is.

Tóvizi Ágnes