Mátyás-emblémák

Már az előző századokban is szokás volt megszemélyesített erények képeivel ábrázolni az uralkodókat, a XV. században pedig majdnem minden jelentősebb itáliai fejedelmi családnak voltak – a címerükön kívül is – megkülönböztető jelvényei, melyeknek eredete rendszerint az illető család történetére utalt. A kor divatjának megfelelően hasonló emblémák születtek Mátyás számára is. Tisztázatlan, hogy a válogatást ki készítette el, mindenesetre az emblémák elsősorban a Firenzében készült corvinák jellegzetességei, de előfordulnak a királyi palotából fennmaradt padló- és kályhacsempéken is. Ezek a jelképek a kortársak előtt világosan érthetők voltak, számunkra azonban már nehezebb a megfejtés. Ám kétségtelenül Mátyásra, az uralkodóra, Mátyás tulajdonságaira vonatkoztathatók.

Mátyás erényeinek gyűjteményét kínálja példának okáért az Averulinus-corvina (Velence, BNM, Cod. Marc. Lat. VIII. 2 =2796) előszava, amely a kötet fordítója, Antionio Bonfini tollából született Mátyás uralkodásának vége felé. A történetíró felsorolja a király erényeit, szám szerint éppen nyolcat, mint amennyi az emblémák száma: fides (hit), sapientia (bölcsesség), prudentia (okosság), fortitudo (bátorság), magnitudó (nagylelkűség), temperantia (mértékletesség), iustitia (igazságosság), benignitas (szelídség). Bár az erénykatalógus támpontot adhat az emblémák értelmezéséhez, nem biztos, hogy teljes egészében megfeleltethető velük.

Galériánkban a nyolc Mátyás-emblémára hozunk egy-egy példát.