A programról

Bibliotheca Corvina – Hunyadi Mátyás könyvtára, a Világemlékezet része

A 2018-ban útjára indított szolgáltatás az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben létrehozott corvinahonlapjának megújított változata, s része a magyar nemzeti könyvtár vezetésével immár évtizedek óta folyó, összetett Corvina Programnak is.

A tematikus szolgáltatás távlati célja Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukciója. A kódexek, ill. kisebb részben ősnyomtatványok teljes képi megjelenítése mellett a szolgáltatás fóruma kíván lenni az örvendetesen megújuló corvinakutatásnak is. Ez a töredékeiben is számottevő humanista gyűjtemény ugyanis nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi humanizmus- és reneszánszkutatásnak is egyik állandó, jelentős forráscsoportja – s egyben Magyarország egyik kulturális nagykövete a világban. A Bibliotheca Corvina 2005-ben felkerült az UNESCO Világemlékezet Listájára is.

Agathias: De bello Gothorum, OSZK Cod. Lat 413. (Fotó: Török Máté)
Agathias: De bello Gothorum, OSZK Cod. Lat 413. (Fotó: Török Máté)

Az egykori Corvina könyvtár fennmaradt darabjai ‒ hozzávetőlegesen 220 corvina ‒ Európa és az Egyesült Államok könyvtáraiban találhatók. (Honlapunkon 235 tétel szerepel, mivel jegyzékünkbe felvettük azokat a kódexeket is, amelyekről Angela Dillon Bussi néhány évvel ezelőtt meggyőzően bizonyította, hogy azonosak lehetnek azokkal a kódexekkel, amelyek Firenzében Mátyás számára készültek, ám a király halála miatt már nem jutottak el Magyarországra, később pedig a Mediciek könyvtárába kerültek.) Magyarországon öt közgyűjteményben ötvenöt corvinát őrzünk, ebből harminchetet az Országos Széchényi Könyvtárban. (Az eddigi, általánosan elterjedt harmincötös számot a Thuróczy-krónika corvina-másodpéldánya [Inc. 1143b] növeli meg. Valamint Bonfini magyar történelmének több jelzett alatt [Cod. Lat. 434., Cod. Lat. 542.] állományba vett töredékeit egy tételnek vesszük, de két adatlapon, külön-külön közöljük.)

Szolgáltatásunk megújításának első ütemében  az összes corvina adatlapja, a folyamatosan gyarapodó bibliográfia és számos egyéb érdekesség mellett, a hazánkban őrzött, valamint a wolfenbütteli (Herzog August Bibliothek) corvinákat tesszük közzé. Összegyűjtöttük továbbá mindazon corvinák elérhetőségeit – mintegy nyolcvan tétel –, amelyeket a külföldi őrzőgyűjtemények publikáltak saját oldalaikon.

Ezúton is köszönetet mondunk hazai társgyűjteményeinknek – ELTE Egyetemi Könyvtár (Budapest), MTA Könyvtár és Információs Központ (Budapest), Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr –, valamint a wolfenbütteli  Herzog August Bibliotheknek.

Az elkövetkező években – együttműködve a corvinakutatás magyarországi és külföldi szereplőivel, valamint a kódexeket őrző gyűjteményekkel – folyamatosan gyarapítjuk az oldalakon közzétett információkat, adatokat, valamint szeretnénk szolgáltatásunk keretében minél többet közzétenni az Európában és az Egyesült Államokban őrzött corvinakódexek virtuális változataiból.