Graduale

A graduale abba a kódexcsoportba tartozik, amelynek darabjait corvinának nevezi a kutatás, ám ténylegesen soha nem a királyi könyvtár állományában helyezték el őket. Liturgikus kódexekről van szó, amelyek egy-egy templomban, kolostorban szolgálták a szertartások végzését, ám mivel Mátyás vagy esetenként a királyi pár megbízásából ajándékként készültek, így ugyancsak reprezentatív darabjai az udvar könyvkultúrájának. A Mátyás-graduale, a leggazdagabban díszített corvina a budai királyi várkápolna számára készült. Az eredetileg három vagy négy kötetből álló karkönyvnek csak ez, a második darabja maradt fenn, nagyszombattól az egyházi év végéig tartalmazza a mise változó énekeit. A kódex f007r oldalán (Lásd a digitalizált corvinát!) látható miniatúra (Bevonulás Kánaán földjére) és négy kisebb iniciálé egy lombard stílusú itáliai mester munkája, akinek keze feltűnik Beatrix királyné psalteriumában is. Utóbbi  Budára lokalizálható, tehát a gradualén is Budán kellett dolgoznia a mesternek. Ettől élesen elüt a kódex további 45 miniatúrája, egy név szerint ugyancsak azonosítatlan németalföldi mester munkái. A kódex készítésének lokalizálására a kutatás alapvetően két opciót fogalmazott meg a korábbiakban. Az egyik szerint Németalföldön készült munka, amely ajándékként került a királyhoz. Ezzel szemben az említett psalteriummal való rokonsága, illetve a németalföldi mester kezének feltűnése egy Bécsben kifestett klosterneuburgi ősnyomtatványban bizonyossá teszi, hogy nemcsak az olasz, hanem ez a mester is dolgozott Közép-Európában. Más szempontok alapján pedig nagy valószínűséggel pontosíthatjuk is ténykedésének helyszínét: minden bizonnyal az 1480-as évek kezdetének Budájára kell gondolnunk, nem pedig Bécsre a város magyarok általi elfoglalását (1485) követő években. (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Nagy Eszter alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. Budapest: OSZK, 2019., Kat. A2.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 24.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 424
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
A cím magyarul: [Mátyás-graduale]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 201 fol.
Levélméret: 503 × 370 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1480 (?) körül
Illuminator: 1. a Graduale flamand mestere; f. 1r, f. 7r a Graduale itáliai (milánói) mestere, aki azonos a Beatrix-psalterium (Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 39 Aug. 4o) belső iniciáléinak mesterével
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480 (?) körül
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás és Beatrix királyné; Bécsi Udvari Könyvtár; a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: újkori kötés
Corvina nyelve: latin