Ptolemaeus: Magnae compositionis libri …

A kódex úttörő darab lehetett Francesco da Castello művészetében. Díszítését egy éppen akkoriban Budára érkező firenzei kódex, a Gherardo és Monte di Giovanni által kifestett Hieronymus-corvina (Bécs, ÖNB, Cod. 930) alapján komponálta meg. Valószínűleg annak hatására döntött az arany ornamentika mellett. A medaillonokban a kardinális és a keresztény erények láthatók nőalakok formájában, a bölcsesség (prudentia), az igazságosság (iustitia), a mértékletesség (temperantia), bátorság (fortitudo), a hit (fides), a remény (spes) és szeretet (caritas). A kódex ezáltal Mátyás uralkodói reprezentációjához kapcsolódik, amelyben az uralkodó erényeinek felmutatása fontos szerepet játszott. Párba állítható a bécsi Regiomontanus-corvinával, amely – jóllehet csillagászati kódex ‒ a királyné erényeit dicséri. A kódex egyben fontos emléke a 15. század közepén a magyar udvar és Vitéz János környezetében uralkodó intenzív csillagászati érdeklődésnek és tevékenységnek, ugyanis kiegészítő ábráit az udvari csillagász, a lengyel Marcin Bylica z Olkusza (1435‒1493/94) készítette, miként a pozsonyi egyetem horoszkópját is, amely az utolsó oldalon található. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 86.

ADATLAP

Jelzet: Cod. 24
Ország: Ausztria
Város: Bécs
Őrzési hely: Österreichische Nationalbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
A cím magyarul: [Nagy értekezés (Almagest) Georgius Trapezuntius latin fordításában]
Írás helye: Magyarország [Esztergom (?)]
Írás időpontja: 1467
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1489/1490