Psalterium Davidis

A Beatrix-psalterium a budai királyi könyvtár meghatározó darabja volt. Elképzelhető, hogy erőteljesen orientális jellegű kötése, amelyhez valószínűleg egy eredeti perzsa kötés részeit használták fel, inspiratív erővel bírt az aranyozott corvinabőrkötések díszítésének megkomponálása során.  A címlap Francesco Rosselli kiemelkedő színvonalú munkája, amelynél a firenzei mester számos észak-itáliai elemet is felhasznál (aranyfiligrán bordűr, az iniciálé formája). A címer körül Beatrix családjának, a nápolyi Aragóniaiaknak az emblémái láthatók, köztük a tisztaság erényét szimbolizáló hermelinnel.
A korábbi kutatások egyöntetű itáliai lokalizációjával (Nápoly, Róma, Firenze) szemben csaknem teljes bizonyossággal állítható, hogy a kódex Budán készült. Ezt sugallja a pergamen minősége, Francesco Rosselli 1478 és 1481 közötti budai tartózkodása, valamint a kötés bizonyos jellegzetességei (budai típusú festett-aranyozott metszés). Különösen fontos körülmény, hogy a kódex belső iniciáléit festő lombard miniátor azonos a Mátyás-graduale  itáliai iniciáléjának mesterével. De tartalmi elemek is Buda felé mutatnak, hiszen a psalterium kalendáriuma összességében a zágrábi egyházmegye kalendáriumtípusát követi apró eltérésekkel, amelyek talán pálos jellegzetességnek tarthatók, és benne kiemelt módon, vörös tintával írva megtalálhatók a magyar szentek. Ebben a kódexben különösen jól érzékelhető, hogy az oroszlán fején eredetileg korona volt, amelyet később megpróbáltak kitörölni. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 26.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 39. Aug. 4°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
A cím magyarul: [Beatrix királyné zsoltároskönyve]
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1479–1481