Psalterium Davidis

A Beatrix-psalterium a budai királyi könyvtár meghatározó darabja volt. Elképzelhető, hogy erőteljesen orientális jellegű kötése, amelyhez valószínűleg egy eredeti perzsa kötés részeit használták fel, inspiratív erővel bírt az aranyozott corvinabőrkötések díszítésének megkomponálása során.  A címlap Francesco Rosselli kiemelkedő színvonalú munkája, amelynél a firenzei mester számos észak-itáliai elemet is felhasznál (aranyfiligrán bordűr, az iniciálé formája). A címer körül Beatrix családjának, a nápolyi Aragóniaiaknak az emblémái láthatók, köztük a tisztaság erényét szimbolizáló hermelinnel.
A korábbi kutatások egyöntetű itáliai lokalizációjával (Nápoly, Róma, Firenze) szemben csaknem teljes bizonyossággal állítható, hogy a kódex Budán készült. Ezt sugallja a pergamen minősége, Francesco Rosselli 1478 és 1481 közötti budai tartózkodása, valamint a kötés bizonyos jellegzetességei (budai típusú festett-aranyozott metszés). Különösen fontos körülmény, hogy a kódex belső iniciáléit festő lombard miniátor azonos a Mátyás-graduale  itáliai iniciáléjának mesterével. De tartalmi elemek is Buda felé mutatnak, hiszen a psalterium kalendáriuma összességében a zágrábi egyházmegye kalendáriumtípusát követi apró eltérésekkel, amelyek talán pálos jellegzetességnek tarthatók, és benne kiemelt módon, vörös tintával írva megtalálhatók a magyar szentek. Ebben a kódexben különösen jól érzékelhető, hogy az oroszlán fején eredetileg korona volt, amelyet később megpróbáltak kitörölni. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 26.

Az alábbi adatlap forrása részben: ZSUPÁN, Edina, “Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN, Edina, Hrsg., unter Mitarbeit von HEITZMANN, Christian, Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 3. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2004.), 27–121., 114–121.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 39. Aug. 4°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Tartalom: Psalterium (Calendarium, Psalterium, Cantica, Te Deum, Litania, Orationes)
A cím magyarul: Zsoltároskönyv (kalendárium, zsoltároskönyv, cantica és Te Deum, mindenszentek-litániák, prédikációk)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 224
Levélméret: 195 × 130 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1479–1481
Scriptor: Gundisalvus Hispanus
Illuminator: Francesco Rosselli (1445–1508/1513 között) (díszes kezdőlap, fol. 13. r.), Budán működő lombard miniátor (a hét napjai matutinumainak kezdetén és a vasárnapi vesperás kezdetén mondott zsoltárok élén álló historizáló iniciálék: fol. 43. r., fol. 59. v., fol. 76. v., fol. 94. r., fol. 115. v., fol. 135. v., fol. 155. v.)
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1479–1481 (Rosselli, fol. 13. r.), 1480-as évek (lombard miniátor, fol. 43. r., fol. 59. v., fol. 76. v., fol. 94. r., fol. 115. v., fol. 135. v., fol. 155. v.)
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) és Aragóniai Beatrix királyné (1457–1508) egyesített címere
Possessor, proveniencia: a kézirat valószínűleg teljes egészében Budán készült Beatrix királyné számára; 1623–1627 között került II. Ágost braunschweig-wolfenbütteli herceg (ur. 1635–1666) könyvtárába
Kötés: részben az eredeti bőrkötés, poncolt-aranyozott-festett metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: restaurált (1959)