Regiomontanus: Canones LXIII

A korszak leghíresebb csillagászának, Regiomontanusnak e műve olyan problémák gyűjteménye, amelyek a csillagász napi munkája során előfordulhatnak (például átváltás két koordináta-rendszer között, bolygók kelése, nyugvása).
A kódex jól érzékelteti a budai udvari kódexkészítés első lépéseit 1480 körül. Kiváló példa arra, hogy egy korábbi, a középkori írástradíciónak megfelelően másolt, gótikus stílusban díszített kötet miként kapott reneszánsz „küllemet”, s lényegült át ezáltal egy reneszánsz/humanista uralkodói könyvtár darabjává. A metamorfózisért az itt látható címoldal a felelős, amelyet teljes egészében reneszánsz szellemben gondoltak el – tíz évvel a főszöveg elkészülte után.
A kódex kötése az „Egidus” szükségnevet viselő, feltehetőleg itáliai mester munkája Ez a könyvkötő sokat dolgozott Vitéz János számára is, 1480 körül pedig talán a királyi udvartól kapott megbízásokat. Mindez arra is utal, hogy ekkoriban még nem találjuk Budán a híres corvinakönyvkötőt. Jelen kódex címerének negyedik mezejében az oroszlán fején lévő koronát valószínűleg kitörölték. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 38.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 412.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Johannes Regiomontanus
Tartalom: Canones LXIII in tabulam primi mobilis
A cím magyarul: [63 szabály az „első mozgató” táblázatához Mátyás királynak szóló ajánlással]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 102 fol.
Levélméret: 285 × 203 mm
Írás helye: főszöveg: Magyarország [Esztergom (?)]; Mátyásnak szóló előszó: Buda
Írás időpontja: főszöveg: 1470 körül; Mátyásnak szóló előszó: 1480 körül
Scriptor: Vitéz János és Regiomontanus környezetében működő, valószínűleg hazai scriptor. Tőle származik egy másik Regiomontanus-kézirat is (velencei, jelzet)
Illuminator: f. 1r: Francesco Rosselli; f. 3r közép-európai gótikus díszítés
Illuminálás helye: f. 1r: Buda; f.3r Buda?
Illuminálás ideje: f. 1r: 1480 k.; f. 3r: 1480 k.? 1470 k.?
Címer: Mátyás arany- és ezüstgarasának összetétele; Francesco Rosselli, Buda, 1480 k.
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Bécsi Udvari Könyvtár; a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti, vaknyomásos bőrkötés (Egidus-csoport); 1480 k.
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, Kozocsa Ildikó, 1981–82
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs