Bernardus Claravallensis: De consideratione

A kódex valószínűleg része annak a kéziratállománynak, amely Vitéz János esztergomi érsek környezetében készült 1470 körül. Később a budai királyi műhelyben fejezték be, a szerény keretdísz az „első címerfestő” munkája, kötése pedig eredeti aranyozott corvinabőrkötés. A könyv II. Lajos uralkodása alatt, 1524–25-ben került Johannes Alexander Brassicanus tulajdonába. A kezdőlap margójára ő jegyezte be a szerző hiányzó nevét és a címet.
A hátsó kötéstáblán a corvinakötéseken ritkán előforduló jelenséggel találkozunk. A táblát – egy rögzítésre szolgáló lánc számára ‒ átfúrták. Ez fölveti annak lehetőségét, hogy a Corvinában is lettek volna láncos könyvek, amire azonban egyetlen további jel sem utal, sőt ellentmondani látszik a lehetőségnek a furat elhelyezése. A tábla felső sávjában szabályosan kiképzett, aranyozott címirat (DE CONSIDERATIONE) A betűjének lábát fúrták át, ami nagyon nehezen elképzelhető a Corvina könyvkötő műhely mesteréről, mivel a kezéből kikerülő minden kötés a leggondosabban kivitelezett, esztétikailag rendkívül igényes munka. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 208.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 429.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: 1. Bernhardus Claraevallensis; 2. Pseudo-Bernhardus
Tartalom: 1. De consideratione libri; 2. Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
A cím magyarul: [Megfontolások az egyházról]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 75 fol.
Levélméret: 240 × 161 mm
Írás helye: Magyarország [Esztergom (?)]
Írás időpontja: 1470 körül
Scriptor: Hazai scriptor Vitéz János környezetéből?
Illuminator: „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: az 1480-as évek vége
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Johann Alexander Brassicanus (vö. possessorbejegyzés az előzéken és bejegyzés f. 1r-n); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, Ballagó Lászlóné, 1981–82
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: 1. De consideratione / Clairvaux-i Szent Bernát ; [ford. Szegedi János]; [Budapest] : Kairosz, 2005; 2. None