Bernardus Claravallensis: De consideratione

Vissza a corvina adataihoz
Kötésleírás

A könyv mérete: 250 x 171 (bordával) x 40 mm. A tábla mérete: 250 x 167 x 9 mm

A Cod. Lat. 429. jelzetű corvina kötése aranyozott, vaknyomásos, festett és bőrrátétes díszítésű vörös színű egészbőr. Az elő- és a háttábla díszítése megegyezik, a háttáblára aranyozott címfelirat kivételével. A táblák közepén Mátyás magyar-cseh királyi címere s a korona látható. A könyv eredetileg négy, a háttáblára záródó, karmos típusú sárgaréz csatpárral záródott. A kötéstábla bükkfából készült. A pergamen ívfüzetekből álló könyvtest három dupla, fehér bőrbordára fitzponttal végigfűzött. Mindhárom oldali metszés aranyozott és poncolt. Az oromszegőalap fehér bőr, az ívekhez hozzáfűzött, díszítése háromféle színes fonallal varrt, melyből az egyik fémfonal. A díszítőöltés emeletes. A könyvet 1981-82-ben az OSZK Restauráló Laboratóriumában restaurálták.

1. Díszítéstechnika

Jelen corvina az úgynevezett hangsúlyozott középdíszes kötések közé tartozik. Dús díszítése egyesbélyegzőkből tevődik össze. A táblákat vaknyomásos és aranyozott vonalak, aranyozott és festett bőrrátétes kettőskörök, valamint vaknyomásos fonadékminta kereteli. A középmezőt keretelő aranyozott körök nem rátétek. A középmező téglalap alakú, növényi sarokdíszei aranyozottak. A középdísz négykaréjos forma. Centrumában Mátyás magyar és cseh királyi címere és egy nyitott korona van. A középdíszt burjánzó, aranyozott növényi díszítés tölti ki.

Az elő- és a háttábla díszítése megegyezik, kivéve hogy a háttábla felső részén az aranyozott kettőskör-sor helyén található a címfelirat.

A gerinc vaknyomásos díszítésű. A gerincmezők körvonalai mentén és átlóiban hármas léniák futnak. Az átlók meghúzása által létrehozott háromszögekbe vaknyomásos, hatszirmú rozettákat nyomtak.

Bélyegzők

2. Kötéstechnika

2.1 Kötéstábla
2.1.1 Borítás

A könyvet vörösre festett kecskebőrből készült egészbőr borítás fedi. Beütései serfelt szélűek, nincsenek egyenesre vágva. A sarkok bevágottak, kialakításukról vágásnyom is árulkodik a táblák belső oldalán. A bevágott sarokkialakításokról vágásnyom árulkodik a táblák belső oldalán.

2.1.2 Tábla

A borítótáblák bükkfából készültek. A gerincoldal kívülről teljes vastagságában meredeken rézsútolt, belül pedig egyenes. A három metszésoldal belülről rézsútolt, a külső oldal egyenes. A táblák belső oldala durva felületű, felfedezhetőek a kidolgozáshoz használt szerszám nyomai.

Az előtáblán a szíjak, a háttáblán a csatok is sekély mélyedésbe illeszkednek. A szíjaknak és a csatoknak nem alakítottak ki helyet a táblák élén. A szíjakat faszegekkel rögzítették a táblához. A csatokat szintén faszögekkel rögzítették.

A bordák bőrszíjainak gerincen túlnyúló végeit a fatáblák külső oldalán vájatba fektették, s két faszeggel rögzítették.

Az oromszegő-alap gerincen túlnyúló részét bőr takarja.

Szerszámnyomok a tábla belső oldalán
Szerszámnyomok a tábla belső oldalán
2.2 Gerinc

A kötet gerince egyenes, a sapkáknál enyhén ívelt. A könyvnek három duplára kidolgozott dupla bordája van. A bordákat hangsúlyozó léniázás a gerincmezők keretének képezi a részét. A bordák osztásában szintén léniázás fut. A bordák tövében, a léniázás mentén, a bordák lekötésének sodrott zsineglenyomata is látható. A sapkák javítottak: fejnél csak nyílásban, ezért megfigyelhetők jellegzetességei, lábnál pótolt. A gerincbőrön a sapka vonalában nyomott hármas lénia szintén része a gerincmező keretének.

2.3 Könyvzáró és –védő elemek

Négy pár a háttáblára záródó karmos típusú csat zárta a kötetet. A szíjak anyaga bőr, színük megegyezik a borítóbőrével. A szíj hajtott, a hajtás élben illesztett, belsejébe pergamenerősítést helyeztek. A szíjak jelenleg csonkák, csupán a borítás alá bújtatott részük maradt meg, így elvesztek a szíjra szerelt csatok. A szíjakat két-két faszöggel rögzítették a táblákhoz. A háttáblába süllyesztett csatrészek hiánytalanul megvannak, rögzítésük szintén faszöggel történt.

A háttábla felső részén lánc rögzítőelemének lenyomata és felszerelő szögének táblát átlyukasztó nyoma látható.

2.4 Címfelirat

A háttábla felső részén, a kettőskörsor keret helyén aranyozott címflelirat olvasható: „DE CONSIDERATIONE” A címfeliratot különálló betűk egymás mellé nyomásával hozták létre, a kialakításmódról a sort kijelölő karcolt vonal tanúskodik.

2.5 Könyvtest
2.5.1 A könyvtest összeállítása

Az ívfüzetek négy lappárból állnak össze, kivéve a hetedik ívfüzetet, amely öt lappárból áll, de első lapja ki van vágva. A kivágott lap érdekessége, hogy a megmaradt csíkon csupán a szövegtükör helyét kijelölő vonalak vannak meghúzva, a szövegsorok vonalai nem szerepelnek rajta. Az ívfüzetek utolsó oldalának alján a gerincnél a kenyérszövegre merőlegesen futó őrszó fut. Kivéve épp az eltérő lapszámú ívfüzetet, amelyen nincs őrszó, s amely épp a kötet második és harmadik szövegének határát jelenti. (Az első szöveg vége és a második szöveg eleje egy ívfüzeten belül van.)

Az ívfüzetek három fehér színű dupla bőrbordára fitzponttal lettek végigfűzve. A bőrszíjak végződéseit a táblák külső oldalába süllyesztették, s ott faszegekkel rögzítették. A gerincet a gerincmezőket kitöltő, széltében a nyílásba belógó fehér bőr pergamenkasírozással látták el.

Metszés

A metszés mindhárom oldalon aranyozott és poncolt.

2.5.2 Előzék

Az első előzék egy hozzáfűzött pergamen lappár.

Szerkezetileg elkülöníthető hátsó előzéke nincs. Az utolsó ívfüzet utolsó két lapja íráshoz vonalazott, de nem szerepel rajta szöveg.

2.6 Oromszegő

Az oromszegő-alap fehér bőr, melyet a fűzéstől külön menetben rögzítettek a könyvtesthez, olyan módon, hogy minden ívközépbe leöltöttek. A leöltések sehol nem érik el a fitzpontot.

A díszítőöltés emeletes, zöld és halványvöröses többszálú selyemfonal és zöldes színre korrodált kétszálú fémfonal váltakozik benne. Analógia alapján a fémfonal sárga selyem bélfonálra tekert, egy oldalon aranyozott, réztartalmú ezüstfóliából vágott szalag. Mindhárom hímzőszál sodrata S. A zöld szál vastagabb, mint a sötét hússzínű.

3. Javítás, Restaurálás

1981-82-ben Ballagó Lászlóné restaurálta az OSZK Restauráló Laboratóriumában. A gerincborítást borjúbőrrel kiegészítették, egy sarkot javítottak. Johannes Fabri nyomtatott ex librisét tisztítást követően visszahelyezték az előtábla belső oldalára. Az előzékeket pergamennel javították. A gerincről leválasztott papírcímkét a háttábla belő oldalára ragasztott tasakban helyezték el. Tárolódoboz készült a kötethez.

A restaurálás dokumentációja (pdf)