Trapezuntius: Compendium grammaticae

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 428.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Georgius Trapezuntius
Tartalom: Compendium Grammaticae
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 42 fol.
Levélméret: 298 × 196 mm
Írás helye: Magyarország (Buda?, Esztergom?)
Írás időpontja: datált: 1470 (f. 42r)
Scriptor: ugyanettől a scriptoról:
Illuminator: „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: az 1480-as évek végén
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Johannes Fabri (vö. nyomtatott és kéziratos exlibrisek a kódexben)
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Nem restaurált