Boccaccio: De casibus virorum illustrium

Ha feltételezzük, hogy a kódex tudatos beszerzés eredményeként került Itáliából Budára, az nem a külleme miatt történhetett, hiszen a modern, reneszánsz kéziratokhoz képest korábbi korszak könyvideálját tükrözi a gótikus jellegű írás, a kéthasábos másolás és a díszítés is. Tartalma miatt dönthetett úgy egy itáliai vagy magyar humanista, diplomata, hogy helye van a királyi könyvtárban. Boccacciót (1313‒1375) ma novellafüzéréről ismerjük elsősorban, de a 15‒16. században legnagyobb hatású műve minden bizonnyal a Híres emberek esetei volt. Rengeteg másolat és korai nemzeti nyelvű fordítás készült belőle. A könyvet példázatos életrajzok gyűjteményének nevezhetnénk, Ádámtól egészen a kortársakig ‒ köztük Petrarcáig ‒ bemutatva, hogy fortuna, a sors hogyan emeli fel és ejti el az embert. Tematikusan pontosan beleillik abba a műfajcsoportba, a példázatos történeti munkák, a királytükrök, a híres emberek bölcs mondásait tárgyaló művek közé, amelyek az uralkodó, Mátyás számára tükörként, követendő vagy éppen figyelmeztető példaként szolgáltak. A Corvina könyvtárból nem egy ilyen jellegű munkát ismerünk.
A kódex címlapját kivágták, corvinabőrkötése alapján tudjuk besorolni a királyi könyvtár gyűjteményébe. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 200.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 425. (Budapest)
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Digitalizált corvina: nincs elérhető digitalizált tartalom.
Szerző: Giovanni Boccaccio
Tartalom: De casibus illustrium virorum libri IX
A cím magyarul: [Híres emberek esetei]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 97 fol.
Levélméret: 283 × 271 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: Datált: 1422. szeptember 12. (f. 95r)
Scriptor: Frater Baptista de civitate Narnie (f. 95r)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1422
Possessor, proveniencia: Johann A. Brassicanus (vö. f. 6r margójegyzet); Bécsi Udvari Könyvtár; a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: OSZK Ballagó Lászlóné, Csillag Ildikó 1989-1990; korábbi javítás XX. század eleje
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Boccaccio művei / [ford. Füsi József, Jékely Zoltán] ; [szerk. Kardos Tibor, Rózsa Zoltán] ; [jegyz. Rózsa Zoltán]; Budapest : Európa, 1975 (Budapest : Kossuth Ny.) [nem biztos, hogy benne van]