Basilius Magnus

A kódexet eredetileg valószínűleg nem a királyi könyvtárnak szánták, a másolat talán Vitéz János környezetében született. Később mégis az uralkodói gyűjteménybe került, díszítése az „első címerfestő” munkája.  A címer hiánya a címlapon nem befejezetlenségre utal, hanem kivakarták. Mátyás tulajdonjegyének, a címernek az eltüntetése a könyvtárból kikerülő több corvinából a 16. század első évtizedeire jellemző, a 17. századtól már elképzelhetetlen lett volna, mivel a budai gyűjtemény pusztulása, szétszóratása után a fennmaradt darabok valóságos ereklyének számítottak.
A kódex első előzéklapján a CMP betűjelet találjuk és a 441-es számot. A betűk ‒ C[uspinianus] M[edicus] P[oeta] ‒ Iohannes Cuspinianus jeles bécsi humanistát, a Dunai Tudós Társaság nevű, akadémia jellegű csoport vezető alakját fedik, aki diplomáciai feladatokkal többször megfordult Budán, a szám pedig a kódex jelzete a saját könyvtárában, amelyet halála után Fabri bécsi érsek vásárolt meg. Cuspinianus (1473‒1529) érdeklődése elsődlegesen a történeti munkákra irányult, ezt tükrözi a Corvina könyvtárból megszerzett többi kódexe is, elképzelhető tehát, hogy a teológiai tartalmú Nagy Szent Vazul-corvinát nem ő, hanem esetleg J. A. Brassicanus hozta el Budáról, és csak ezután lett az övé. (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Zsupán Edina alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. H21.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 226.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 426.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Nagy Szent Vazul (Basilius Magnus)
Tartalom: Homiliae in hexaemeron
A cím magyarul: [Szentbeszédek a teremtéstörténetről]
Fordító: Eustachius diaconus
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 44 fol.
Levélméret: 243 × 164 mm
Írás helye: Magyarország [Esztergom (?)]
Írás időpontja: 1470 körül
Scriptor: Közép-európai (talán hazai) scriptor. Vitéz János környezetéből?
Illuminator: az „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: a címerpajzs kitöltetlen, körülötte florális díszítés
Possessor, proveniencia: Johannes Cuspinianus (l. a possessorbejegyzést f. Ir-n); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: nubukbőr
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Nagy Szent Baszileiosz művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. Budapest : Szt. István Társ., 2001 ([Győr] : Széchenyi Ny.)[nem biztos, hogy benne van]