Basilius Magnus

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 426.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Nagy Szent Vazul (Basilius Magnus)
Tartalom: Homiliae in hexaemeron
Fordító: Eustachius diaconus
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 44 fol.
Levélméret: 243 × 164 mm
Írás helye: valószínűleg Magyarország
Írás időpontja: XV. sz. közepe
Scriptor: Közép-európai (talán hazai) scriptor. Vitéz János környezetéből?
Illuminator: az „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: a címerpajzs kitöltetlen, körülötte florális díszítés
Possessor, proveniencia: Johannes Cuspinianus (l. a possessorbejegyzést f. Ir-n); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: nubukbőr
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Nagy Szent Baszileiosz művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. Budapest : Szt. István Társ., 2001 ([Győr] : Széchenyi Ny.)[nem biztos, hogy benne van]