Caesar: Opera

Az 1877-ben Abdul-Hamid szultán által visszaszolgáltatott corvinákat az ajándékozás előtt újrakötötték, és piros, fehér vagy zöld kötést kaptak.
A kódex az ún. Corpus Caesarianumot tartalmazza, benne Iulius Caesar (Kr. e. 100–44) két hiteles munkájával, valamint Caesar háborúinak más, ismeretlen szerzőktől származó kiegészítéseivel. Közülük az Alexandriai háború feltehetőleg ugyanúgy Hirtius műve, mint a Gall háború 8. könyve. A Corpus ebben a formában minden valószínűség szerint Livius után, de még Suetonius kora előtt alakult ki.
A kódex eleje töredékes, címlapja a valószínűsíthető Mátyás-címerrel hiányzik. Csupán a corvinákra jellemző, budai, festett, aranyozott lombdíszes metszés bizonyítja, hogy a kódex a királyi könyvtárba tartozott. A kódex eredetileg Marino Tomacellié volt, aki Aragóniai I. Ferdinánd nápolyi király követeként évtizedekig Firenzében élt. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 160.

A részletes kódexleírást lásd:

Pócs Dániel, Corpus Caesarianum …, in: Edina Zsupán (ed.), “Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye, kiállítási katalógus, Budapest, OSZK 2020, Kat.-Nr. F13, 329-332.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 11.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: C. Julius Caesar – Hirtius – Ismeretlen szerző(k)
Tartalom: Corpus Caesarianum (Caesar: Gall háború Hirtius kiegészítésével; Polgárháború; [Hirtius]: Alexandriai háború; Ismeretlen szerző: Afrikai háború; Ismeretlen szerző: Hispániai háború)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 212 fol.
Levélméret: 324 × 230 mm
Írás helye: Firenze vagy Nápoly
Írás időpontja: 1460–1470
Scriptor: Angelus
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1460–1470
Címer: A kódex eleje töredékes, címlapja a valószínűsíthető Mátyás-címerrel hiányzik.
Possessor, proveniencia: A kódex eredetileg Marino Tomacellié (1419-1515) volt, aki Aragóniai (I.) Ferdinánd nápolyi király követeként évtizedekig Firenzében élt. Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Bejegyzések: "Marinus Tomacellus scribi fecit amicis aeque ac sibi." "Angelus scripsit" (f. 212r) - Marino Tomacelli margójegyzetei (cf. Pócs 2020, lásd fönt)
Kötés: 19. századi papírtáblás, piros színű török bőrkötés. Eredetileg lila bársonykötés; budai típusú metszésén a kötet címe: COMMENTARIA CESARIS
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Ballagó Lászlóné, 1989)