Tertullianus: Adversus Marcionem Stoicum libri V.

Tertullianus (155 k.–220/240) római ügyvéd és teológiai szerző ebben a művében cáfolja Markión álláspontját, miszerint az Ó- és Újszövetség között ellentmondás volna.
A kódex első magyarországi tulajdonosa valószínűleg Vitéz János (1408 k.–1472) esztergomi érsek volt, ugyanis számos lapszéli jegyzet található benne az ő kezétől. Vitéz a szöveg végére bejegyezte az olvasás befejezésének helyét és dátumát (f. 178r): „finivi transcurrendo Nitrie die ij juny 1468. Emendare non potui propter inemendatum exemplar”.
Azaz: „(a szöveg) átfutását befejeztem 1468. június 2-án Nyitrán. Kijavítani nem tudtam a másik példány javítatlan volta miatt”. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 142.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 10.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: Tertullianus
Tartalom: Adversus Marcionem Stoicum libri V
A cím magyarul: [A sztoikus Markión ellen]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 178 fol.
Levélméret: 278 × 193 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1468 előtt
Illuminator: Francesco di Antonio del Chierico
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1468 előtt
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: A kódex első magyarországi tulajdonosa valószínűleg Vitéz János (1408 k.–1472) esztergomi érsek volt, ugyanis számos lapszéli jegyzet található benne az ő kezétől. Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Bejegyzések: Vitéz János a szöveg végére bejegyezte az olvasás befejezésének helyét és dátumát: "finivi transcurrendo Nitrie die ij juny 1468. Emendare non potui propter inemendatum exemplar." (f. 178r)
Kötés: 19. századi fatáblás, zöld színű török bőrkötés. Eredetileg violaszín bársonykötés; budai típusú metszésén a szerző neve: TERTULIANUS
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Szlabey Györgyi, 1988)