Bonfini: Rerum Hungaricarum decades

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 434.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Antonio Bonfini
Tartalom: Rerum Hungaricarum Decades, fragmenta (1. töredék: [ff. 1–2] I.IX; 2. töredék: [ff. 3–4] IV. V.) L. továbbá: Bp., OSZK, Cod. Lat. 542.
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 4 fol.
Levélméret: 1. 255 × 190 ; 2. 262 × 170; 3. 230 × 241; 4. 240 × 172 mm
Írás helye: Buda, a királyi könyvtár számára
Írás időpontja: 1496–1499 között
Scriptor: Johannes
Possessor, proveniencia: A töredékek a budai királyikönyvtár számára készült díszpéldányból származnak. Az első bifoliot A. Essenwein, a nürnbergi Germanisches Museum igazgatója ajándékozta 1872-ben a Széchényi Országos Könyvtárnak, a második bifoliót pedig 1923-ban fedezték fel a szegedi ferences rendházban, és azt Kaizer Ferdinánd, szegedi ferences gvárdián ajándékozta a nemzeti könyvtárnak 1924-ben. L. még Bp., OSZK, Cod. Lat. 542.
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Magyar történelem tizedei / Antonio Bonfini ; ford. Kulcsár Péter; Budapest : Balassi, 1995 ([Budapest] : Zrínyi)