Philostratus: Heroica

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 417.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Philostratus
Tartalom: Heroica; Imagines; De vitis sophistarum; Epistolae
Fordító: Antonio Bonfini
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 173 fol.
Levélméret: 358 × 222 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1480-as évek vége
Scriptor: A Philostratus-corvina scriptora (valószínűleg helyi)
Illuminator: Boccardino il Vecchio; az „első” címerfestő (ff. … a historizáló iniciálék félalakjai)?
Illuminálás helye: minden bizonnyal Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere (alattuk: Mátyás ….), Boccardino il Vecchio, valószínűleg Buda, 1487 és 1490 között (foliószámok)
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Johannes Gremper; Johannes Cuspinianus; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. possessorbejegyzések az előzékeken és nyomtatott exlibris hátul); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (1490, már II. Ulászló alatt készült el); (erősen restaurált)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Fodor Éva 1981–1982
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs