Philostratus: Heroica

A Philostratos-korpusz a reneszánsz nagy felfedezései közé tartozott. Miként Bonfini előszavából megtudjuk, a görög eredetit Taddeo Ugoleto adta a humanista kezébe Bécsújhely ostroma során. Bonfini a fordítást három hónap alatt készítette el kisebb baráti köre értő figyelme kíséretében. Leginkább az első művet ajánlja Mátyás figyelmébe ezzel a különös sommázattal: „ha mérlegeled a görög és trójai hősöket, könnyen be fogod látni, hogy sokkal inkább adóztak a hazugságnak, mint az igazságnak”. Bonfini szerint Mátyás még a trójai háború résztvevőinél is nagyobb nevet  szerzett ausztriai győzelmeivel. A homéroszi hősökről szóló dialógus funkcionalitásában tehát exemplumként (példaként) szerepel a korpuszban, annak a Mátyás-dicsőítésnek az eszköze, amelyet a fordító az előszóban is megfogalmazott.

A dicsőítő előszó kulcsszerepet játszik az összeállításban. Benne Bonfini Bécsújhely bevétele alkalmából laudálja az uralkodót, bemutatva az ostromot és az azt követő diadalmenetet. A kettős díszlap (Lásd a digitalizált corvinát!) pompás díszítése is ehhez kapcsolódik. Az ikonográfiai programot a laudáció klasszikus retorikai szabályai szerint szerkesztették, az uralkodó hadi és béke idején felmutatott erényei egyaránt helyet kaptak benne. Kétségtelenül a háborús erényekre esik nagyobb hangsúly. A kettős díszcímlap jobb oldalán (f002r) az iniciáléban magát a diadalmenetet látjuk. (Az oldal sarkaiban felül minden bizonnyal a szerző [balra] és Bonfini [jobbra], lent pedig talán Corvin János herceg [jobbra], vele szemben pedig jegyese, Bianca Maria Sforza látható.) A kettős díszcímlap bal oldalán körben antikizáló éremportrékban kultúrabarát és háborúban jeleskedő római császárok, hadvezérek sorakoznak, Hadrianus (balra lent), Nero (balra fent), Germanicus (jobbra fent), Faustina, Marcus Aurelius felesége (jobbra lent). Köztük foglal helyet Mátyás a bal oldali bordűr közepén. Vele szemben, a jobb oldali bordűrben Lorenzo de’ Medici híres antik karneol intaglióját (alakos díszű mintás drágakő) látjuk, amely a fuvolajátékával a barbár tobzódást képviselő Marsyas szatír és a lantján tiszta, emelkedett muzsikát játszó Apollón isten zenei versenyét ábrázolja. (A verseny Apollón győzelmével végződött, az isten megnyúzta Marsyast, azaz a tudomány és a művészet legyőzi a barbárságot.) Mátyás kulturális  erényeit képviseli maga a könyvtár is, melyről említés esik a bal oldali címlap tartalommutatójában Corvina Bibliothecaként. A kódex díszítése a budai műhely kisebb mestereire is nagy hatást gyakorolt, munkáikhoz gyakran merítettek belőle. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 168.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 417.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Philostratus
Tartalom: Heroica; Imagines [Egy nápolyi képtár festményei]; De vitis sophistarum [Szofisták élete]; Epistolae [Levelek]
A cím magyarul: [Történetek a trójai háború hőseiről]
Fordító: Antonio Bonfini
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 173 fol.
Levélméret: 358 × 222 mm
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1487 és 1490 között
Scriptor: A Philostratus-corvina scriptora (valószínűleg helyi)
Illuminator: Boccardino il Vecchio; az „első” címerfestő (ff. … a historizáló iniciálék félalakjai)?
Illuminálás helye: minden bizonnyal Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere (alattuk: Mátyás ….), Boccardino il Vecchio, valószínűleg Buda, 1487 és 1490 között (foliószámok)
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Johannes Gremper; Johannes Cuspinianus; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. possessorbejegyzések az előzékeken és nyomtatott exlibris hátul); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (1490, már II. Ulászló alatt készült el); (erősen restaurált)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Fodor Éva 1981–1982
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs