Bessarion: De ea parte Evangelii

A görög származású Bessarion bíboros (1403‒1472) a 15. század egyik legjelentősebb személyisége. Az ókori görög filozófia tudósa, a keleti és a nyugati egyház teológusa, a két egyház egyesítésének fáradhatatlan munkása. Alapvetően görögül írt, munkáit több esetben inkább a körébe tartozó itáliai humanisták fordították latinra. Rendkívül jelentős az a Rómában körötte szerveződő akadémiai kör, amely aztán mintát adott az ilyen jellegű, szervezetileg természetesen még nem intézményesült „akadémiáknak”, így a Vitéz János váradi palotájának könyvtárában tudós eszmecseréket folytató társaságnak is.
A kódex több szempontból nagyon izgalmas. Mátyás címere alatt a szerző címere rejtőzik, tehát eredetileg a sajátja volt, így a benne foglalt művek a leghitelesebb szövegeknek tekinthetők. A kódex három szövege közül kettő 1513-ban Strassburgban jelent meg nyomtatásban, a kötet záradéka szerint a kiadás alapját a Corvinában őrzött példány képezte. Egészen új kutatás eredményeként ismerjük a Bessarion utáni és Mátyás előtti tulajdonost is: a külső lapszéldíszben látható holló lepattogzott festéke alatt Handó György pécsi nagyprépost, kalocsai érsek (†1480) címere vehető ki. A kódexet Handó kaphatta Bessariontól valamelyik római diplomáciai útja során minden bizonnyal 1469-ben. (Az ajándékozás időpontja lényegében egybeesett a kódex keletkezésével, ezért joggal felmerül annak a lehetősége, hogy Bessarion eleve Handónak készíttette a kéziratot.) (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Pócs Dániel alábbi leírásának felhasználásával készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. H6.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 196.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 438.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Bessarion
Tartalom: 1. De ea parte evangelii …; 2. Epistola ad Graecos; 3. De sacramento eucharistiae
A cím magyarul: [Ioannes Bessarion teológiai tárgyú művei]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 57 fol.
Levélméret: 285 × 200 mm
Írás helye: Róma
Írás időpontja: 1460-as évek második fele
Scriptor: szignált: Leonhardus Iob (Bessarion egyik scriptora), f. 17r
Illuminálás helye: Róma
Illuminálás ideje: 1464 után
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: "Bessarion (l. f. 1r-n a Mátyás-címer alatti címert); Handó György (l. f. 1r-na a jobb bordür közepén lévő hollós címer alatti címert); Hunyadi Mátyás; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a göttweigi bencés kolostor (l. a bélyegzőket f. 1r-n és f. 55v-n); az OSZK 1936-ban vásárolta meg egy budapesti antikváriustól "
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Nem restaurált