Bessarion: De ea parte Evangelii

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 438.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Bessarion
Tartalom: 1. De ea parte evangelii …; 2. Epistola ad Graecos; 3. De sacramento eucharistiae
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 57 fol.
Levélméret: 285 × 200 mm
Írás helye: Róma
Írás időpontja: 1464 után
Scriptor: szignált: Leonhardus Iob (Bessarion egyik scriptora), f. 17r
Illuminálás helye: Róma
Illuminálás ideje: 1464 után
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: "Bessarion (l. f. 1r-n a Mátyás-címer alatti címert); Handó György (l. f. 1r-na a jobb bordür közepén lévő hollós címer alatti címert); Hunyadi Mátyás; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a göttweigi bencés kolostor (l. a bélyegzőket f. 1r-n és f. 55v-n); az OSZK 1936-ban vásárolta meg egy budapesti antikváriustól "
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Nem restaurált