Asconius Pedianus: Commentaria in Ciceronis orationes

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 427.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Asconius Pedianus
Tartalom: Commentarii in Ciceronis orationes
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 84 fol.
Levélméret: 260 × 180 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1450–1470
Scriptor: a:II (vö. De la Mare 529)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1450–1470
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Johannes Cuspinianus (l. a possessorbejegyzést a 2. előzék rectóján); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: OSZK Czigler Mária, Fodor Éva 1981–1982