Asconius Pedianus: Commentaria in Ciceronis orationes

Asconius Pedianus (Kr. e. 9 k.‒Kr. u. 76 k.) munkája előkelő helyet foglal el a Cicero műveihez írott kommentárok sorában, mivel a tárgyalt öt szónoki beszéd közül kettő nem maradt fenn, tehát a kommentárból kapunk csak képet róluk.
A kódex nem megrendelésre készült, egyszerű kereskedelmi darab volt. Firenzében másolták és illuminálták, szerényen, fehér indafonatos díszítéssel, majd Budán másfél évtizeddel később belefestette az „első címerfestő” Mátyás címerét, és corvinabőrkötést kapott.
A címlap margóján Johannes Fabri (1478–1541) possessor bejegyzését olvashatjuk. Fabri bécsi püspöknek nagyon sokat köszönhetnek a Corvina könyvtár kutatói, mivel felvásárolta azokat a corvinákat, amelyeket bécsi humanisták, Brassicanus, Cuspinianus Mátyás halálát követően megszereztek a budai könyvtárból.  A püspök aztán saját könyvtárát a Szent Miklós-kollégiumra hagyta, innen kerültek a corvinák a Bécsi Egyetem könyvtárába, majd az udvari könyvtárba, az Osztrák Nemzeti Könyvtár elődjébe. A Kommentárok kötete azonban kissé más utat járt be, nem jutott Fabrié után az egyetem könyvtárába, hanem már 1576-ban az Udvari Könyvtárban találjuk. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 198.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 427.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Asconius Pedianus
Tartalom: Commentarii in Ciceronis orationes
A cím magyarul: [Kommentárok Cicero beszédeihez]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 84 fol.
Levélméret: 260 × 180 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1450–1470
Scriptor: a:II (vö. De la Mare 529)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1450–1470
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Johannes Cuspinianus (l. a possessorbejegyzést a 2. előzék rectóján); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: OSZK Czigler Mária, Fodor Éva 1981–1982