Ficinus: Epistolarum libri III et IV

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN, Edina, Hrsg., unter Mitarbeit von HEITZMANN, Christian, Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 3. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2004.), 27–121., 104–113.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 12. Aug. 4°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Marsilio Ficino (1433–1499)
Tartalom: Epistolarum ad amicos libri III–IV
A cím magyarul: Barátokhoz írt levelek, III–IV. könyv
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 148 + III*
Levélméret: 228 × 155 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1481–1482
Scriptor: Sebastiano Salvini
Illuminator: Francesco Rosselli (1445–1508/1513 között)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1481–1482
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címere, a harmadik mezőben a dalmát címerrel, a negyedikben a cseh oroszlánnal, a szívpajzson a Hunyadi-hollóval; medallionban: Hunyadi Mátyás címere, az első mezőben a Hunyadi-holló, a másodikban az Árpád-sávok, a harmadikban a cseh oroszlán, a negyedikben a Sárkányrend jelvénye
Possessor, proveniencia: a kódex ajándékként készült Hunyadi Mátyás király számára 1481-ben vagy 1482 első felében Firenzében; a kéziratot Francesco Bandini (?–1490 körül) firenzei humanista személyesen hozta Budára még 1482. szeptember 20-a előtt; Mátyás halála után a kézirat sorsa ismeretlen egészen 1623. március 15-ig, amikor Thomas Lansius (1577–1657) tübingeni professzor II. Ágost braunschweig-wolfenbütteli hercegnek (ur. 1635–1666) ajándékozta (az ajándékozó levél be van ragasztva a kéziratba)
Kötés: eredeti bársonykötés (valószínűleg Firenze), poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs