Synesius Platonicus: Liber de vaticinio somniorum

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN, Edina, Hrsg., unter Mitarbeit von HEITZMANN, Christian, Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 3. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2004.), 27–121., 82–94.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 2. Aug. 4°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Szünesziosz (373 k.–412 után); Marsilio Ficino (1433–1499)
Tartalom: Szünesziosz: De insomniis; Marsilio Ficino: Epistolarum ad amicos libri III–IV
A cím magyarul: Szünesziosz: Az álmok; Marsilio Ficino: Barátokhoz írt levelek, III–IV. könyv
Fordító: Marsilio Ficino (1433–1499)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: II + 127 + III*
Levélméret: 262 × 168 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1484 ősze (fol. 31. r.-180. r.) és 1489
Scriptor: Luca Fabiani
Illuminator: Attavante degli Attavanti (1452–1517/1525) műhelye
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1484/1485 és 1489
Címer: kétszer szerepel Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címere, a harmadik mezőben a dalmát címerrel, a negyedikben a cseh oroszlánnal, a szívpajzson a Hunyadi-hollóval; az egyes részcímerek külön is szerepelnek: a Hunyadi-holló (háromszor), a kettős kereszt (kétszer), az Árpád-ház sávjai (kétszer), a dalmát címer, a cseh oroszlán; illetve az Árpád-sávokból és kettőskeresztből álló magyar címer külön is
Possessor, proveniencia: a kódex két részletben készült, 1484-ben és 1489-ben, a Hunyadi Mátyás királynak szóló ajánlás szerzője, a firenzei Filippo di Bartolomeo Valori kezdeményezésére és költségén, és legkésőbb 1489 nyarára végleges formájában készen állt; Ficino leveleinek III. és IV. könyvét azért kezdték el újra lemásolni Firenzében, mert úgy tudták, az 1481/1482-ben befejezett kötet (ma Cod. Guelf. 12. Aug. 4°) rablók kezébe került, és nem jutott el Mátyáshoz; a kéziratot végül mégsem fejezték be ekkor, és csak 1489-ben használták fel a korábban elkészült részt; a kötet Mátyás halála utáni sorsa ismeretlen; 1623–1627 között került II. Ágost braunschweig-wolfenbütteli herceg (ur. 1635–1666) könyvtárába
Kötés: modern bőrkötés (az eredeti bársonykötést a kötettől különválasztva őrzik), poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: restaurált (1978, Gerlinde Römer, Herzog August Bibliothek)
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs