Priscianus Lydus: In Theophrastum interpretatio de sensu et de phantasia

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN, Edina, Hrsg., unter Mitarbeit von HEITZMANN, Christian, Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 3. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2004.), 27–121., 95–103.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 10. Aug. 4°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Priszkianosz Lüdosz (?–532 után)
Tartalom: In Theophrastum interpretatio de sensu et phantasia
A cím magyarul: Epitoma Theophrasztosz "Az érzékszervi észlelés" című művéről
Fordító: Marsilio Ficino (1433–1499)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 145 + II*
Levélméret: 232 × 153 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1489 első fele
Scriptor: Luca Fabiani
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1489 első fele
Címer: kétszer is szerepel Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címere, a harmadik mezőben a dalmát címerrel, a negyedikben a cseh oroszlánnal, a szívpajzson a Hunyadi-hollóval; a dalmát címer külön is; medallionban a Sárkány-rend jelvénye
Possessor, proveniencia: a kézirat 1489 első felében készült Firenzében Filippo Valori költségén és felügyelete mellett, Marsilio Ficino környezetében; a kötet Hunyadi Mátyás király halála utáni sorsa ismeretlen; 1623–1627 között került II. Ágost braunschweig-wolfenbütteli herceg (ur. 1635–1666) könyvtárába
Kötés: eredeti selyemkötés (a hátoldal teljesen restaurált), poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: restaurált (20. sz. második fele, Herzog August Bibliothek)
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs