Tacitus: Annalium libri XI-XVII.

A kódexet Firenzében másolták, de a díszítése Rómában készült.
A margókon Vitéz János (1408 k.‒1472) esztergomi érsek jegyzetei láthatók, aki a kötet végére bejegyezte az olvasás helyét és évét:
„Jo[hannes] Ar[chiepiscopus Strigoniensis] legi transcurrendo 1467 sed mansit inemendatus.”
Azaz: „Átfutottam 1467-ben, de javítatlan maradt. János Érsek.” (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 158.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 9.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: Tacitus
Tartalom: Annales XI–XVI; Historiae I–IV
A cím magyarul: [Évkönyvek – Korunk története]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 134 fol.
Levélméret: 355 × 255 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1464 előtt
Scriptor: Dominicus Cassii di Narnia, szignálatlan
Illuminator: Gioacchhino de Gigantibus (?)
Illuminálás helye: Róma
Illuminálás ideje: 1464 előtt
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Bejegyzések: A margókon Vitéz János (1408 k.‒1472) esztergomi érsek jegyzetei láthatók, aki a kötet végére bejegyezte az olvasás helyét és évét: "Jo[hannes] Ar[chiepiscopus Strigoniensis] legi transcurrendo 1467 sed mansit inemendatus." (f. 133v)
Kötés: 19. századi papírtáblás, piros színű török bőrkötés. Eredetileg lila bársonykötés; budai típusú metszésén a szerző neve: CORNELIUS TACITUS
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Ádám Ágnes és Czigler Mária, 1989)