Tacitus: Annalium libri XI-XVII – Historiarum libri I-IV

A kódexet Firenzében másolták és díszítették.
A margókon Vitéz János (1408 k.‒1472) esztergomi érsek jegyzetei láthatók, aki a kötet végére bejegyezte az olvasás helyét és évét:
„Jo[hannes] Ar[chiepiscopus Strigoniensis] legi transcurrendo 1467 sed mansit inemendatus.”
Azaz: „Átfutottam 1467-ben, de javítatlan maradt. János Érsek.” (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 158.

A részletes kódexleírást lásd:

Pócs Dániel, P. Cornelius Tacitus: Évkönyvek XI-XVI. – Korunk története I-IV. (Annales XI-XVI; Historiae I-IV), in: Edina Zsupán (ed.), “Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye, kiállítási katalógus, Budapest, OSZK 2020, Kat.-Nr. F12, 323-328.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 9.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: Tacitus
Tartalom: Annales XI–XVI; Historiae I–IV
A cím magyarul: [Évkönyvek – Korunk története]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: II + 134 fol.
Levélméret: 355 × 255 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1451-1453 k.
Scriptor: Dominicus Cassii di Narnia, szignálatlan Cf. Albinia de La Mare, New Research on Humanistic Scribes in Florence, in: Annarosa Garzelli (a cura di), Miniatura Fiorentina del Rinascimento 1440-1525. Un primo censimento, 2 vol., Firenze 1985, vol. 1, 395-600, 492, Nr. 15/4.
Illuminator: Gioacchhino de Gigantibus Cf. José Ruysschaert, Miniaturistes 'romains' sous Pie II, in: D. Maffei (a cura di), Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Siena, Accademia Senese degli Intronati, Atti del Convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti raccolti, Varese 1968, 245-282 (281, 221. j.).
Illuminálás helye: Róma
Illuminálás ideje: c. 1451-1453
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második címerfestő", Buda, 1480-as évek vége; alatta Francesco Condulmer bíboros (1390 k.-1453) cimere cf. Pócs 2020 (lásd fent)
Possessor, proveniencia: Francesco Condulmer bíboros (1390 k.-1453) cf. Pócs 2020 (lásd fent); Zrednai Vitéz János (1408 k.-1472, esztergomi érsek, kancellár); Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Bejegyzések: A margókon Vitéz János (1408 k.‒1472) esztergomi érsek jegyzetei láthatók, aki a kötet végére bejegyezte az olvasás helyét és évét: "Jo[hannes] Ar[chiepiscopus Strigoniensis] legi transcurrendo 1467 sed mansit inemendatus." (f. 133v)
Kötés: 19. századi papírtáblás, piros színű török bőrkötés. Eredetileg lila bársonykötés; budai típusú metszésén a szerző neve: CORNELIUS TACITUS
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Ádám Ágnes és Czigler Mária, 1989)