Ficinus: Epistolarum ad amicos libri VIII

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Beschreibung der Corvinen der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel”, in ZSUPÁN, Edina, Hrsg., unter Mitarbeit von HEITZMANN, Christian, Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Ex Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 3. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2004.), 27–121., 43–51.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Guelf. 73. Aug. 2°
Ország: Németország
Város: Wolfenbüttel
Őrzési hely: Herzog August Bibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Marsilio Ficino (1433–1499)
Tartalom: Epistolarum ad amicos libri VIII
A cím magyarul: Barátokhoz írt levelek nyolc könyvben
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: I + 303
Levélméret: 292 × 198 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1488. július körül
Scriptor: Luca Fabiani (a szöveg nagyrésze); 2. kéz (fol. 232. r., fol. 270. r.-v., fol. 275 v.-297 v.)
Illuminator: Francesco Rosselli (1445–1508/1513 között), "Maestro dell'Iliade Medicea" (?)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1488. július körül
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címere, a harmadik mezőben a dalmát címerrel, a negyedikben a cseh oroszlánnal, a szívpajzson a Hunyadi-hollóval (kétszer); medallionban a kettőskereszt, az Árpád-sáv (kétszer) és a Hunyadi-holló
Possessor, proveniencia: a kézirat 1488 nyarán (július 6-a után) keletkezett Firenzében Filippo Valori javaslatára és költségén, Marsilio Ficino hozzájárulásával; Hunyadi Mátyás király; a kézirat későbbi sorsa ismeretlen egészen addig, amikor (1627 előtt) II. Ágost braunschweig-wolfenbütteli herceg (ur. 1635–1666) tulajdonába került
Kötés: eredeti bársonykötés, poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs