Benvenutus de Rambaldis de Imola: Libellus augustalis

Az olasz irodalomtörténet a 14. századi szerzőt (†1387/1388) a legkiválóbb Dante-kommentátorok között tartja nyilván, nagyon jelentős a latin nyelvű, klasszikus és kortárs irodalom terén kifejtett kommentátori tevékenysége, a következő humanista nemzedékek pedig nagyra értékelték történeti munkáit. Romuleon című műve a római történelem foglalata Trója pusztulásától Diocletianusig, a Császártörténetek (Augustalis liber) pedig a római és német-római császárok története Iulius Caesartól IV. Vencelig. (A munkát Aeneas Sylvius Piccolomini Bécsben működő humanista, a későbbi II. Pius pápa továbbvitte egészen saját koráig, III. Frigyes uralkodásáig.)
Korábban a kutatás a kódex kifestését észak-itáliai vagy firenzei miniátornak tulajdonította, a legújabb eredmények az „első címerfestő” személyében azonosították a miniátort. Nem kizárt, hogy a másolat is Budán készült, ugyanis scriptora, Antonio Tebaldeo ferrarai költő megfordult Mátyás udvarában, és kifejezetten Mátyás kérésére készítette el a mű javított változatát. (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Pócs Dániel alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. h14.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 212.

ADATLAP

Jelzet: Lat. X, 235 (=3850)
Ország: Olaszország
Város: Velence
Őrzési hely: Biblioteca Nazionale di San Marci
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
A cím magyarul: [Császártörténetek]
Írás helye: Buda
Írás időpontja: 1480-as évek vége