Hieronymus: Commentarii

Vissza a corvina adataihoz
Bibliográfia

BEÖTHYNÉ Kozocsa Ildikó, „Hogyan kötötték be Mátyás király kódexeit?”, Magyar Iparművészet, (1998), 1. 64–67.; OSZK Híradó. Az Országos Széchényi Könyvtár lapja 41. 3–4. sz. (1998): 19–24.

BERKOVITS Ilona, szerk., A magyarországi corvinák (Budapest: Magyar Helikon, 1962).

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: Helikon Kiadó, 1990).

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

KARSAY Orsolya, ed., Bibliotheca Corviniana 1490–1990. International Corvina exhibition on the 500th anniversary of the death of King Matthias: National Széchényi Library, 6 April – 6 October 1990. The exhibition was arr. by the Manuscript Department of the National Széchényi Library, under the direction of Mrs Orsolya KARSAY, with the participation of Ferenc FÖLDESI et al., transl. by Zsolt BÁNHEGYI], (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990).

KARSAY Orsolya, szerk., Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990).

KARSAY Orsolya, szerk., Cimelia. Az Országos Széchényi Könyvtár kincseiThe tresaures of the National Széchényi Library, képszerk., FÖLDESI Ferenc, Király PÉTER, PATAKI Gábor (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Osiris, 2000).

MIKÓ Árpád, Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában, ZSUPÁN Edina, képaláírások és magyarázó szövegek, HAPÁK József, ill., (Budapest: Kossuth Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2008).

MIKÓ Árpád, The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library, Edina ZSUPÁN, captions and commentaries, József HAPÁK, photo (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, Kossuth, 2008).

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)

ZSUPÁN Edina, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási Kalauz / The Corvina Library and the Buda Workshop. A Guide to the Exhibition (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár 2018).

ZSUPÁN Edina, szerk., “Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020).