Raynerus de Pisis: Pantheologia

Back to corvina data
Bibliography

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: Helikon Kiadó, 1990).

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

KOROKNAY SZ. Éva, A magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek, 1470–1520: Kiállítási katalógus: Iparművészeti Múzeum, 1966–1967 (Budapest: Iparművészeti Múzeum, 1967).

ROZSONDAI Marianne, „A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről”, in BARÁTNÉ HAJDÚ Ágnes, Fülöp Géza emlékkönyv: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások (Budapest: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999), 159–165, 162–163.

ROZSONDAI Marianne, „Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink”, MADAS Edit, szerk. in Látjátok feleim… Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16 sz. elejéig. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus (Budapest: OSZK 2009), 173–198.

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)