Raynerus de Pisis: Pantheologia

Vissza a corvina adataihoz
Bibliográfia

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése”, in Bibliotheca Corviniana, 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára: 1990. április 6–október 6. [A kiállítást rend. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára KARSAY Orsolya irányításával, FÖLDESI Ferenc et al. részvételével] (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990), 151–160.

CSAPODI Csaba és CSAPODINÉ Gárdonyi Klára, Bibliotheca Corviniana (Budapest: Helikon Kiadó, 1990).

CSAPODI Csaba, The Corvinian Library: History and Stock, Studia Humanitatis 1 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973)

KOROKNAY SZ. Éva, A magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek, 1470–1520: Kiállítási katalógus: Iparművészeti Múzeum, 1966–1967 (Budapest: Iparművészeti Múzeum, 1967).

ROZSONDAI Marianne, „A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványainak kötéséről”, in BARÁTNÉ HAJDÚ Ágnes, Fülöp Géza emlékkönyv: Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások (Budapest: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999), 159–165, 162–163.

ROZSONDAI Marianne, „Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink”, MADAS Edit, szerk. in Látjátok feleim… Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16 sz. elejéig. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus (Budapest: OSZK 2009), 173–198.

VÉGH Gyula, „Corvin-kötések”, in LUKINICH Imre, szerk., Mátyás király emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I. (Budapest: Franklin, 1940): 278–287.

WEINBERGER Wilhelm, Beiträge zur Handschriftenkunde. I. Die Bibliotheca Corvina Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 159, 6. Abhandlung (Wien: Hölder, 1908.)