Egyéb

Virtual reunion of the Corvina Library

Posted on
Pietro Ransano történetíró a magyar királyi pár előtt Magyarországról szóló történeti műve eredeti kéziratának címlapján (OSZK, Cod. Lat. 249, f. 17r, részlet); A Bibliotheca Corvina elnevezés a Philostratos-corvina tartalommutatójában fordul elő egyetlen egyszer (OSZK, Cod. Lat. 417., f. 1v, részlet)

A press conference on the virtual reunification of the Corvina Library was held on 12 April 2023. At the event, Máté Vincze, Deputy State Secretary for Public Collections and Cultural Development, welcomed the audience, Dávid Rózsa, Director General, presented the work of the virtual unification, and Edina Zsupán, member of the Fragmenta et Codices Research […]