Egyéb

Új kötettel bővült a Supplementum Corvinianum-sorozat

Az Ágoston-rendi szerzetes, Xystus Schier a Corvina könyvtárról írt műve Monok István szerkesztésében és Ekler Péter közreműködésével látott napvilágot. Az először 1766-ban megjelent értekezés a Corvina modern kori kutatásának egyik nyitányaként is tekinthető, amennyiben lezárja a kora újkori, „mitikus” elemekkel is gazdagon átszőtt corvinarecepciót, s monografikus jellegével, szisztematikus, a forrásokat részletesen tárgyaló megközelítésével utat nyit a tudományos megközelítés felé. A hasonmás lapokon közölt latin szöveget kísérő magyar fordítás Ábrahám Zoltán munkáját dicséri.
A kötet adatai: Xystus Schier: Dissertatio de Regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis – Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól, szerk., utószó Monok István, ford. Ábrahám Zoltán, jegyz. Ekler Péter, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár 2019 (Supplementum Corvinianum V).

A sorozat korábbi kötetei