Trapezuntius: Compendium grammaticae

Vissza a corvina adataihoz
Kötésleírás

Kötésleírás

A könyv mérete: 360 x 200 (bordával 240) x 31 mm. A könyvtábla mérete: 360 x 200 x 8-10 mm (borítással).

A Cod. Lat. 428-as jelzetű corvina kötése aranyozott, vaknyomásos, festett és bőrrátétes díszítésű vörös színű egészbőr. Az elő- és a háttábla díszítése megegyezik, a háttáblára aranyozott címfelirat kivételével. A táblák közepén Mátyás magyar-cseh királyi címere látható, fölötte a koronával. A könyv eredetileg négy, a háttáblára záródó, karmos típusú sárgaréz csatpárral záródott. A kötéstábla bükkfából készült. A pergamen ívfüzetekből álló könyvtest három dupla, fehér bőrbordára fitzponttal végigfűzött. Mindhárom oldali metszés aranyozott és poncolt. Az oromszegőalap fehér bőr, az ívekhez leöltéssel rögzített, díszítése háromféle színes fonallal varrt, melyből az egyik fémfonal. A díszítőöltés emeletes. A könyv nem restaurált.

1. Díszítéstechnika

Felépítés

Jelen corvina az úgynevezett hangsúlyozott középdíszes kötések közé tartozik. Dús díszítése egyesbélyegzőkből tevődik össze ki. A táblákat a corvináknál szokásos módon vaknyomásos vonalak, aranyozott és festett bőrrátétes kettőskörök, valamint fonadékminta kereteli. A középmező téglalap alakú, növényi sarokdíszei és tulipán-sor kerete aranyozott. A középdísz íves és szögletes, keleties forma, szinte teljes egészében kitölti a fennmaradó helyet. Centrumában a címer áll, melyet burjánzó, aranyozott növényi díszítés ölel körül.

Az elő- és a háttábla díszítése megegyezik, kivéve hogy a háttábla felső részén az aranyozott kettőskör-sor helyén található a címfelirat (CONPENDIUM […]SUMTII).

Részletes díszítésleírás

A legkülső, a tábla szélén körbefutó keret négy léniából áll (melyet egy hármas és egy egyes lénia használatával alakítottak ki). Az ezt követő keretet aranyozott bőrrátétes kettőskörök alkotják, az oldalak felénél hét, kékre festett bőrrátétes kettőskör virág alakba rendeződik. Majd egy vastag, téglalap alakban körbefutó vaknyomásos lénia következik. A lénia és a középmező közötti területet sűrűn elhelyezett vaknyomásos, egyenes és íves rovátkolt fonadékdíszek, valamint apró kettőskörök töltenek ki, a tábla rövidebb oldalain vastagabb, a hosszabb oldalain vékonyabb ez a keret. A fonadékmintában egyenletesen elosztva egy sorban aranyozott bőrrátétes kettőskörök (felül hat, alul hét) vannak. A középmező díszes, színes, valamennyi eleme aranyozott, ezüstözött vagy festett. A téglalap alakú középmezőt aranyozott lénia kereteli, sarokdíszei aranyozott növényi-indás díszítésűek (kettőslevél, tulipánvariációk, szárak, apró kettőskör). Majd tömören aranyozott tulipánkeret fut körbe, az oldalak felénél ötszirmú virággal, amely bélyegzők egyben a tulipánsorok irányának fordulópontját is jelentik. A keretek sorát kékre festett bőrrátétes kettőskörök zárják (a helyszűke miatt a hosszabbik oldalon középtájon a kettőskör apróbb változata is megtalálható a keretben), a sarkoknál három-három kettőskör háromszögbe rendeződik.

A középdíszt övező keretek közül a legkülső szintén kékre festett bőrrátétes kettőskör-sor. Majd léniáktól övezett, tömören aranyozott tulipánkeret fut körbe. A tulipánok mindkét oldalon a legfelső ponttól a legalsó pont irányába futnak. Majd ismét kék, bőrrátétes kettőskör keret következik. A középdísz magját aranyozott lénia keretezi, s aranyozott egyesbélyegzőkből álló motívumháló tölti ki a teljes területet. A tábla közepén négyosztatú címer, a második és a harmadik mezőben egyesbélyegzővel nyomva kétfarkú (cseh) oroszlán, a másik két mezőben négy-négy vágás. A motívum jelenleg tapasztalható feketesége arra utal, hogy eredetileg ezüstözött lehetett. A címer felett aranyozott koronabélyegző található. Felül a koronából, a másik három oldalon pedig egy-egy olasz korsóból nő ki burjánzó indás növényi motívumrendszer, mely szabályosan, a függőleges és vízszintes tengelyre szimmetrikusan építkezik. Első eleme mind a négy irányban a peltalevélpár. A középdísz függőleges tengelyét mind a két irányba a peltalevelek, kehelyvirág, kettőslevél, vízszintesen elnyúló/elnyílt tulipán (itt a palmetta alsó leveleként) és a palmetta alkotja. A díszítés többi része szabályosan, középpontosan szimmetrikusan elhelyezett tulipánvariációkból és az ezeket összekötő szárakból, valamint apró térkitöltő kettőskörökből áll.

A gerinc vaknyomással díszített. A gerincmezők hármas léniával kereteltek. A mezőkön belül a hármas lénia rombuszhálószerű mintát alkot, a rombuszokban ötszirmú, teli rozetta. A bordák tövében a bordák lekötésére használt zsinór sodrott lenyomata látszik, mely ráfut a táblák rézsútolására. A bordák középvonalába hármas léniát nyomtak.

Helyenként megfigyelhető az aranyozott bőrrátétes kettőskörök helyét kijelölő vékony karc, melyeket az aranyozó mester segédvonalként húzott.

Bélyegzők

2. Kötéstechnika

2.1 Kötéstábla

2.1.1 Borítás

A könyv kecskebőrből készült, vörös egészbőr borítású. A sarkok bevágottak (a bőr illesztése nem látszik jól, de a táblákon karcolásnyom árulkodik a kialakítás módjáról). A beütés serfelt szélű. A beütés a bőr takarékos használatáról árulkodik, helyenként alig takarja a fatáblát, máshol az állatbőr ráncos, hasi vagy lábrészeit is tartalmazza.

A vörösre festett kecskebőr borítás mikroszkópos képe (10x-es nagyítás)
A vörösre festett kecskebőr borítás mikroszkópos képe (10x-es nagyítás)
2.1.2 Tábla

A könyvtáblák bükkfából készültek. Elnagyoltan, durván megmunkáltak. A háttábla belső felületén megfigyelhető a kialakításhoz használt szerszám nyoma, mely gyalu vagy széles véső lehetett.

A gerincoldal kívülről teljes vastagságában meredeken rézsútolt, belül pedig egyenes. A három metszésoldal belülről rézsútolt, a külső oldal egyenes (talán egészen enyhén ívelt).

A szíjak helyét bevésték az előtábla felszínébe, a szíjak fordulásának kis, mintegy 1 mm-es helyet alakítottak ki a tábla élén. A háttáblán sekély mélyedést véstek a csatnak a tábla felszínébe, de a táblaélen nem alakítottak ki helyet.

A bőrszíjak gerincen túlnyúló végeit a fatáblák külső oldalán vájatba fektették, s két-két faszeggel rögzítették.

Az oromszegő-alap gerincen túlnyúló része a táblák levágott sarkainak helyén van a tábla külső oldalára vezetve, ahol hozzávetőlegesen 45 fokos vájatban fut, faszegekkel van a táblához rögzítve.

2.2 Gerinc

A könyv feszthátas, három duplára kidolgozott dupla bordája van. A lábnál levő sapka közel egyvonalban helyezkedik el a táblával, ívesen kidudorodik a gerincbőrön, de nincs kidolgozva. Fejnél hiányzik a sapka.
A bordák tövében a bordák lekötésére használt zsinór sodrott lenyomata látszik, mely ráfut a táblák rézsútolására. A bordák középvonalába hármas léniát nyomtak.
A könyv kötésénél későbbi papírcímkék találhatóak az első, a második és a negyedik gerincmezőben. A tintával írott címkék rálógnak a táblákra.
A bordamezőket teljesen kitöltő fehér bőrkasírozás van a gerincre ragasztva, mely szélesebb a gerincnél, ezáltal nyílásban megfigyelhető, s rálóg a tábla rézsútolására. Az oromszegő-alap rögzítőöltései átszúrják a gerinckasírozást.

2.3 Könyvzáró és –védő elemek

Eredetileg négy, a háttáblára záródó csatpár zárta a könyvet. A szíj és a csat rögzítése egyaránt a bőr alatt van, takarásban, így nem bontja meg a tábla díszítésének kompozícióját.

A hajtott bőrszíjak a borítás alá bújtatottak. Az előtábla sekély mélyedéseibe illeszkednek, ahová három faszöggel vannak rögzítve (ez lábnál egyértelműen megfigyelhető).

A sárgaréz csatok szintén a borítás alá bújtatottak (hosszmetszésen felül kikandikál). Sekély mélyedésbe illeszkednek, ahová rézszöggel vannak rögzítve.

A könyvet valamikor lánccal rögzíthették az olvasópulthoz. Ennek csak nyoma figyelhető meg a háttábla fejrészénél, a lánc elveszett. Az egykori rögzítés helyén lévő lyuk átüti a címfeliratot.

Az első előzéken talán korábbi kötésre utaló rozsdanyomok figyelhetőek meg, melyek biztosan nem származhatnak a jelenlegi kötésből. Az előzék mindhárom metszésoldalán középen két-két, az oldalakra merőlegesen elhelyezkedő rozsdafolt van. A hosszanti a könyvtest első három lapjára is átüt. Hasonló foltokat figyelhetünk meg a kötet végén is.

Sárgaréz csat a háttáblán
Sárgaréz csat a háttáblán

2.4 Címfelirat

A háttáblán legfelül aranyozott címfelirat olvasható, melyet vastag aranyozott vonal keretel.

2.5 Könyvtest

2.5.1 A könyvtest összeállítása

A könyv három fehér dupla bőrbordára fitzponttal végigfűzött. A fűzőszál nyers színű, S sodratú. A bordák öltésekkel feltöltöttek. A bőrszíjak gerincen túlnyúló végeit a fatáblák külső oldalán kialakított vájatba fektették, két-két faszeggel rögzítették. A bordák és a fitzpontok helyénél egyaránt fűzést segítő bemetszések figyelhetőek meg a lapok hajtásánál.

Az ívek négy levélpárból állnak, az utolsóból azonban csak kettő maradt meg.

Metszés

A metszés mindhárom oldalon aranyozott. Apró poncolásminta csak a hosszanti metszésen figyelhető meg egyértelműen.

2.5.2 Előzék

Az első előzék egy hozzáfűzött pergamen levélpár.
A hátsó előzék elveszett.
Az előzék tábla felé eső oldalán ragasztónyomokat lehet felfedezni.

2.5.4 Fejezetjelölés

Nincs.

2.6 Oromszegő

Az oromszegő-alap fehér bőr, melyet a fűzéstől külön menetben rögzítettek a könyvtesthez, olyan módon, hogy minden ívközépbe leöltöttek. A leöltések fejnél következetesen a fitzpont közelében vannak, míg lábnál rövidebbek, hozzávetőlegesen a fitzpont és a lapok széle közötti távolság feléig érnek. A leöltések a gerinckasírozó rétegen keresztül történtek. Az oromszegő-alapot rögzítő fűzőszál Z sodratú.

A díszítőöltés emeletes. A bőralaphoz hímzőfonalakkal rögzítették az alap fölé tartott vékony vezetőszálat, az, hogy az oromszegő alsó részén húzódó gyöngysorban van-e vezetőszál, nem figyelhető meg biztosan. A díszítőöltést hússzínű és zöld selyemfonal és egy kékes színre korrodált fémfonal szabályos váltakozása adja. A fémfonal sárga selyem bélfonálra tekert, egy oldalon aranyozott, réztartalmú ezüstfóliából vágott szalag. A hímzőszálak S sodratúak.

Az oromszegő-alap gerincen túlnyúló része a táblák levágott sarkainak helyén van a tábla külső oldalára vezetve, ahol hozzávetőlegesen 45 fokos vájatban fut, faszegekkel van a táblához rögzítve.

3. Javítás, Restaurálás

A kötetet nem restaurálták, s nincsenek rajta javításnyomok.