Chrysostomus: Homiliae

Vissza a corvina adataihoz
Kötésleírás

Kötésleírás

A könyv mérete: 375 x 262 x 50-52 mm. A tábla mérete: 375 x 259 x 8 mm

A kódex mai egészbőr kötése átkötés, ún. Tiraboschi-kötés, amely Modenaban készült a XVIII. század harmadik harmadában. Kötése megegyezik az OSZK Cod. Lat. 347 jelzetű kódexével.

1. Díszítéstechnika

Az átkötés táblái díszítetlenek, mindössze két vaknyomásos lénia fut körbe az elő- és a háttábla szélén. A keretező vonalak metszik egymást, s túlfutnak a tábla széléig. A gerinc szintén díszítetlen, felül aranyozott címkeszerű címfelirat szerepel rajta. A címfeliratot alul és felül kettős, jobbról és balról szimpla aranyozott hullámvonal keretezi. Lábnál a modenai könyvtár ragasztott papír jelzetcímkéje, alatta feltehetően az OSZK Cod. Lat. 347-en láthatóval megegyező aranyozott címer.

A kódex mai egészbőr kötése átkötés, amely Modenaban készült a XVIII. században. Girolamo Tiraboschi (1731-1794) 1770 és 1794 között a modenai Este Könyvtár vezetőjeként kezdeményezte az állomány egységesítését. Ekkor számtalan könyv kapott hasonló új, aranyozott gerincű vörös juhbőr kötést.

2. Kötéstechnika

2.1 Kötéstábla

2.1.1 Borítás

A borítóbőr barna színű borjú egészbőr, rombuszhálóval mintázott. Az eredeti bőrborítás egyenetlen szélű lenyomata látható a pergamenelőzékeken. A hosszanti beütéseken háromszög alakú kimetszések láthatóak (elöl egy, hátul három). A lenyomat alapján feltételezhető, hogy a beütés sarokkialakítása vágott volt. A mai bőrborítás serfelt szélű, szabad kézzel vágott. Sarka átlapoltan behajtott. A fehér pergamen oromszegőalap megjelenik a könyv nyílásában, áthúzták a bőrborításon.

A rombuszhálóval mintázott és léniákkal díszített bőr részlete
A rombuszhálóval mintázott és léniákkal díszített bőr részlete
2.1.2 Tábla

A jelenlegi kötés táblái papírból készültek, gerinc felőli sarkai lecsapottak. A zsinegbordák végződéseit áthúzták a táblákon.

A bőrkötésen kirajzolódik a tábla gerincoldalának levágott sarka
A bőrkötésen kirajzolódik a tábla gerincoldalának levágott sarka

2.2 Gerinc

A könyv feszthátas, gerince sima, gömbölyített.

2.3 Könyvzáró és –védő elemek

A jelenlegi kötésen nincsenek könyvzáró- és védőelemek, egykoriaknak nincsen nyoma.

2.4 Címfelirat

A gerincen fejnél aranyozott címfelirat olvasható, melyet alulról és felülről kettős, jobbról és balról egy vonalból álló aranyozott hullámvonal övez. A lábmetszésen pedig fekete tintával írt címfelirat szerepel. A betűtalpak a háttábla felé esnek.

2.5 Könyvtest

2.5.1 A könyvtest összeállítása

A jelenlegi kötés során hat besüllyesztett zsinegbordára fitzponttal fűzték fel az ívfüzeteket. Ehhez feltehetőleg felhasználták a korábbi fűzéspontokat, ezektől eltérő szisztematikus nyomok. A fűzéspontok előzetes kijelölésének nincsen nyoma. A bordavégződéseket áthúzták a táblákon, és a tábla belső oldalán ferdén (a fej felé eső három felsőt a fej irányába, a láb felé eső három alsót a láb felé döntve) rögzítették.

A szövegtükröt tintával húzott vonalakkal jelölték ki, a függőleges vonalak duplák. Az ívfüzetek végén a lap legalján vízszintesen futó őrszó helyezkedik el, a könyvtest körbevágásakor több helyen megcsonkították az őrszó szövegét. A könyv lapjait piros színű tintával számozták meg. Az első előzék röplapjának verzója és címlapja megszürkült, a címlapon az írás kifakult. A címlap ornamentális festett keretében több helyen látszik javítás nyoma, mellyel valószínű a festék kipergésének nyomát próbálták eltűntetni. Máshol a festék hiányainál előtűnik a keretdísz alárajza.

A könyvtestet végig a metszésekig vastag, durva szövésű textillel kasírozták meg, s a gerincen túlnyúló végeit a tábla belső oldalára ragasztották. A könyvtestet meggömbölyítették.

2.5.2 Metszés

A metszés mindhárom oldalon aranyozott és poncolt. Lábnál a metszésdíszítésnél későbbi, fekete tintával írt címfelirat látható. A betűtalpak a háttábla felé esnek. A címfelirat tintája beszívódott a lapok közé. A metszés poncolása megtörte a lapszéleket.

A metszésen futó többsoros poncolás
A metszésen futó többsoros poncolás
2.5.3 Előzék

Az első, eredeti előzék egy hozzáfűzött pergamen lappár. A lapok mérete megegyezik a könyvtest lapjainak méretével.

Szerkezetileg elkülöníthető hátsó előzéke nincs. Az utolsó ívfüzet öt lappárból áll, melynek utolsó lapján szöveg nincs, de íráshoz vonalazott, az azt megelőző négy lapot utólagosan kimetszették, csak csonkjuk maradt meg.

A modenai kötés részeként új papírelőzékkel egészítették ki a könyvet, amelynek szerkezete elöl és hátul megegyezik. Az előzék egy kiragasztott tükörlapból, valamint egy röplapból áll. A két lapot egymásba hajtották, és keskeny füleket kialakítva a könyvtesthez fűzték, így a nyílásban nem látszik fűzőcérna. A hátsó előzék röplapján máltai keresztet formázó vízjel látható, AMB R monogrammal.

2.6 Oromszegő

Az újkori kötés részeként piros-natúr kétszínű oromszegőt varrtak a könyvtestre. Alapja fehér, lazán sodrott pergamen, melyet az ívélek fölé tartva, és hímzés közben néhány helyen leöltve rögzítettek az ívekhez a vászonkasírozáson keresztül, ami egészen az ívélekig takarja a gerincet.

3. Javítás, Restaurálás

A kódex korábbi kötése elveszett, Modenaban készült kötése nem javított.