Gregorius Nazianzenus: Homiliae

Nazianzi Szent Gergely (330 k.‒390) egyházatya beszédeinek teljes gyűjteménye Aranyszájú Szent János (347‒407) és Csodatévő Szent Gergely (213 k.–270 k.) egy-egy kisebb művével. Tartalmi jelentőségét az adja, hogy Willibald Pirckheimer német humanista ebből a kódexből készítette el Nazianzi Szent Gergely beszédeinek latin nyelvű nyomtatott kiadását (Bázel, 1531). A kódex a legutóbb azonosított görög nyelvű corvina. Azonosítását 16. századi írott források, illetve magában a kéziratban felfedezhető, a többi görög nyelvű corvinára is jellemző kodikológiai jegyek tették lehetővé. A kötet a 16. század elején a boroszlói Johannes Heß tulajdonában volt, aki 1529-ben Pirckheimerhez írott levelében elküldte neki a kódex tartalomjegyzékét ‒ ez azonos a kódexben található tartalomjegyzékkel ‒ és hamarosan magát a kódexet is, mivel 1530-ban már arról érdeklődik nála, hogyan áll a latin fordítással. (Pirckheimer haladt a fordítással, már 1529-ben elküldte a 2. beszéd latin szövegét Georg Spalatinnak, a szász választófejedelem tudós titkárának azzal a számunkra fontos megjegyzéssel, hogy a kódex Magyarországról származik.) A kötet budai jelenlétéről más írott forrásunk nincs, viszont a kézirat alapos vizsgálata feltárta, hogy a sérült pergamenlapokat kiegészítették, restaurálták, majd ugyanaz a budai kéz látta el lapszámozással az ívfüzeteket, amelyik a kétségtelenül hiteles Konstantinos Porphyrogennetos-corvinát. Az ismeretlen úton Budára kerülő kódex ívfüzeteit azért számozták be ilyen gondosan, nehogy a Corvina könyvkötőmestere a kötés során összekeverje a lapokat. Ám a corvinakötés valószínűleg már nem készült el, különben nem köttette volna újra a kódexet a 16. századi tulajdonos, Johannes Heß. (Földesi Ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Németh András alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. C4.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 58.

ADATLAP

Jelzet: Suppl. Gr. 177
Ország: Ausztria
Város: Bécs
Őrzési hely: Österreichische Nationalbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Gregorius Nazianzenus
A cím magyarul: [Nazianzi Szent Gergely homiliái]
Írás időpontja: 10. század