Nicolaus de Ausmo: Supplementum

A könyv alapja Bartholomaeus Pisanus (1262–1347) domonkos rendi szerzetes kazuisztikai (gyóntatási) kézikönyve. A 15. századi Nicolaus de Ausmo ezt egészítette ki, mégpedig olyan formában felépítve a szerkezetét, hogy egy-egy „eset” (casus) vagy kánonjogi kategória alatt ’a’ betűvel jelöli Bartholomaeus, ‘b’-vel a saját szövegét.
A könyv a Corvina könyvtár kevés nyomtatványa közé tartozik. Csak a kötet kezdőlapja díszített. Az illuminálás ferrarai jelleget mutat, és kötése is itáliai vaknyomásos bőrkötés. A címlap alján jobbra Mátyás címerét látjuk, balra pedig a della Rovere család címerét, kék címerpajzsban ötgyökerű arany tölgyfát. A  pajzson pápai korona (tiara), tehát a címer a családból származó pápát, Mátyás kortársát, a Francesco della Rovere néven született IV. Sixtust (uralkodott: 1471‒1484) jelzi. Budára kerülésének módjáról csak feltételezést fogalmazhatunk meg: valószínűleg a pápa ajándéka Mátyás számára. (Zsupán Edina. A kiállítási kalauzba írott tétel Janzsó Miklós alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. I4.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 240.

ADATLAP

Jelzet: Inc. 197.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Nicolaus de Ausmo
Tartalom: Supplementum, 1473, Wendelin von Speyer, Velence
A cím magyarul: [Kiegészítés Bartholomaeus Pisanus kazuisztikai kézikönyvéhez]
Íráshordozó anyag: pergamen
Nyomtatás helye: Velence, Wendeln von Speyer nyomdája
Nyomtatás időpontja: 1471–1473
Címer: 1. IV Sixtus pápa címere; 2. Mátyás címere
Possessor, proveniencia: A kötet a pozsonyi Ferences Konvent könyvtárából ajándékként került a Széchényi Országos Könyvtárba a 19. század első felében.
Kötés: eredeti, vaknyomásos reneszánsz bőrkötés (budai?)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, 1980