Johannes Thuróczy: Chronica Hungarorum

Az 1480-as évek végén, az 1490-es évek elején három magyar történet is született a királyi udvar környezetében. Thuróczy Jánosé, Petrus Ransanusé és Antonio Bonfinié. Thuróczy János krónikája a középkori magyar krónikaírás hagyományában gyökerezett, annak utolsó felvonása volt. A korabeli jogász értelmiség pályáját bejáró szerző, aki élete utolsó éveiben a királyi személyes jelenlét bíróságának ítélőmestere volt, a magyarok történetét a kezdetektől Bécsújhely 1487-es bevételéig tárgyalta. Míg Ransanus és Bonfini műve először kéziratos formában látott napvilágot ‒ mindkettő a királyi udvarban ‒, addig Thuróczy János munkájának ilyen változata nem ismert, a krónika nyomtatott formában jelent meg 1488-ban kétszer is, Brünnben és Augsburgban. Az augsburgi  kiadásnak két változata született, az egyikben – amelyet német olvasóközönségnek szántak – nem szerepel az ausztriai hadjárat. Mindazonáltal készültek díszpéldányok az uralkodó részére is, közülük kettő maradt fenn. Mindkettőt pergamenre nyomtatták, a kiadói előszót – a könyvnyomtatás történetében először – aranybetűkkel szedték, s úgy tűnik, hogy mindkét kötet metszeteit a magyar királyi udvarban színezték. Ugyanaz a két miniátor dolgozott ugyanis mindkét kötetben, ugyanabban a felosztásban, ugyanazzal a színezéssel – a meghatározóbb mester keze megtalálható a budai műhely más alkotásaiban is, például a vatikáni missaléban.  Mindkét kötetben azonos a fejezetkezdő nagybetűk kialakításának módja is, a gazdag aranyozás teljesen elfedi a nyomtatott könyv eredeti kezdőbetűit. (Zsupán Edina)

Forrás:  A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 236.

ADATLAP

Jelzet: Inc. 1143.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Thuróczy János
Tartalom: Chronica Hungarorum, 1488, Augsburg, Erhard Ratdolt, Theobald Feger (Buda) költségén
A cím magyarul: [A magyarok krónikája]
Íráshordozó anyag: papír, az előszó pergamen
Nyomtatás helye: Augsburg, Erhard Ratdolt nyomdájában (Theobald Feger budai könyvkereskedő kiadásában)
Nyomtatás időpontja: 1488. június 3.
Possessor, proveniencia: Jankovich Miklós 1823. március 24-én vásárolta meg. A nemzeti könyvtárba a Jankovich-gyűjteménnyel került az 1830-as években (l. a bejegyzést a kötet elején).
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: A magyarok krónikája / Thuróczy János ; [... ford. és a ... jegyzeteket írta Bellus Ibolya, ... Kristó Gyula]. Budapest : Osiris, 2001 (Győr : Széchenyi).
.