Chrysostomos: Herméneia

Az adatlap forrása a francia nemzeti könyvtár (Bibliothèque nationale de France) kéziratleírása.

 

ADATLAP

Jelzet: Graec. 741.
Ország: Franciaország
Város: Párizs
Őrzési hely: Bibliothèque Nationale
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Aranyszájú Szent János (344/349 között–407)
Tartalom: Herméneia eis tén pros Korinthius deuteran epistolén
A cím magyarul: Kommentár Pál apostol korinthusiakhoz írt leveleihez
Íráshordozó anyag: papír
Levelek száma: 267
Levélméret: 285 × 205 mm
Írás helye: Itália
Írás időpontja: 15. század első fele
Címer: II. Henrik francia király (ur. 1547–1559) címere a kötésen
Possessor, proveniencia: talán Janus Pannonius (1434–1472) könyvei közül került Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) könyvtárába a humanista főpap halála után; a kézirat nem illuminált, így Mátyás címere nem szerepel benne, a magyar királyt a fol. 265. v. oldalon említik ("re d'Ungaria"); VIII. Károly francia király (ur. 1483–1498) itáliai hadjárata (1494–1498) során vette magához a nápolyi agarón uralkodók könyvtárát, a corvina így került a francia királyi könyvtárba
Kötés: szattyánbőrkötés (1547 körül)
Corvina nyelve: görög
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs