Miscellanea

Az adatlap forrása részben: CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and Stock [transl. GOMBOS, Imre] (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973) 431–432., CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana. 4. bőv., átd. kiad. (Budapest: Helikon, 1990) 48–49., illetve a kézirat részletes leírása: PONTONE, Marzia, “Collezionismo di Corvine in casa Trivulzio. Appunti sui codici Trivulziano 817 e Trivulziano 818”, in ZSUPÁN, Edina, ed., A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. De Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 4. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2017.), 21–31.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. No 817
Ország: Olaszország
Város: Milánó
Őrzési hely: Biblioteca Trivulziana
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: Diogenész Laertiosz (3. század); pszeudo-Hérodotosz; Aelius Donatus (4. sz.); Petrus Candidus; Giulio Pomponio Leto (1428–1498); Kaiszareiai Euszebiosz (260/265–339); Marcus Fabius Quintilianus (35 k.–96 k.)
Tartalom: Diogenész Laertiosz: Vitae philosophorum (ford. Ambrogio Traversari); pszeudo-Hérodotosz: Vita Homeri (ford. Pellegrino Agli); Aelius Donatus: Vita Vergilii; Petrus Candidus: Vitae quorundam Latinorum poetrum; Giulio Pomponio Leto: Vita Lucani; Ex annumerationibus Eusebii de temporibus per Olympiados poetarum quorundam Latinorum vitae, et primo de Q. Ennio poeta (ford. Szent Jeromos); Marcus Fabius Quintilianus: De institutione oratoria (részletek)
A cím magyarul: Diogenész Laertiosz: Filozófusok élete; pszeudo-Hérodotosz: Homérosz élete; Aelius Donatus: Vergilius élete; Petrus Candidus: Egyes latin költők élete; Giulio Pomponio Leto: Lucanus élete; Egyes latin költők élete Euszebiosz kronológiai művéből Quintus Enniusszal kezdődően; Marcus Fabius Quintilianus: A szónok nevelése (Szónoklattan, részletek)
Fordító: Ambrogio Traversari (1386–1439); Pellegrino Agli (1440–1469 előtt); Szent Jeromos (340-es évek–420)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: II + 202 + I*
Levélméret: 329 × 225 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1470–as évek vége
Scriptor: Hubertus W
Illuminator: számos név felmerült a szakirodalomban: Francesco d’Antonio de Cherico iskolája (v.ö. CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and Stock) / Antonio di Niccolo di Lorenzo (v. ö. CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Corviniana) / Mariano del Buono (v.ö. PONTONE, Marzia, “Collezionismo di Corvine in casa Trivulzio ...")
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1470–as évek vége
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címerét átfestették, de a lenyomata látszik a címoldal előtti oldalon (fol. [II] v.). Az első és a harmadik mezőt elfoglaló Árpádsáv egyértelműen kivehető, ahogy az a tény is, hogy volt szívpajzs. Jelenleg Mátyásé helyett az oszták címer látható a címoldalon. A kötésen elől és hátul is a Hunyadi család hollós címere
Possessor, proveniencia: a kötet az 1470-as évek végén készült Bartolomeo Fonzio (1446–1513) személyes irányítása mellett, hogy megfeleljen a firenzei bankár, Francesco Sassetti (1421–1490) kívánságainak. Később, mikor anyagi nehézségei támadtak, Sassetti eladta a könyvet Hunyadi Mátyásnak. Nem tudjuk, hogy a kötet Mátyás halála után mikor és hogyan hagyta el a budai udvart. A kézirat valamikor a 18. század végén került a milánói Trivulzio családhoz a szintén Milánóban őrzött Cod. No. 818 jelzetű corvinával és az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 345 jelzetű corvinájával együtt. Mátyás király címerét mindhárom kéziratban azonos stílusban festették át, bordót használva a piros, sötétkéket az ezüst helyett. Jelen kéziratot Luigi Alberico Trivulzio (1868–1938) adta el Milánó városának 1935-ben
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés, poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: DIOGENÉSZ LAERTIOSZ, A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben. I–II. [...] ford., az előszót, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta ROKAY Zoltán (Budapest: Jel, 2005–2007); QUINTILIANUS, Marcus Fabius, Szónoklattan. [Ford. és a jegyzeteket összeáll. ADAMIK Tamás et al.] (Pozsony : Kalligram, 2008)