Eusebius: De evangelica praeparatione

Eusebius (260/264–339/340) e műve kifejezetten a pogány értelmiségnek szólt. A caesareai püspök pogány szerzőkből vett idézetekkel kísérelte meg bizonyítani nekik, hogy Krisztus az igaz isten. A munkát Trapezuntius 1448-ban fordította latinra, és a továbbiakban igen nagy népszerűségnek örvendett a reneszánszban. Nem csupán a csak benne megőrződött antik töredékek miatt, hanem vallási szempontból is, hiszen a mű kiválóan bemutatta, hogy az ősvallás – az újplatonizmus prisca religiója – a kapcsolatba hozható a kereszténységgel, annak egy Krisztus előtti forrása. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 152.

A részletes kódexleírást lásd:

Edina Zsupán, Esusebius: De evangelica praeparatione libri XIV per Georgium Trapezuntium traducti, in: Edina Zsupán (ed.), “Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye, kiállítási katalógus, Budapest, OSZK 2020, Kat.-Nr. F9, 312-313.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 6.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: Eusebius Pamphilius
Tartalom: Eusebii Pamphili De evangelica praeparatione libri XIV per Georgium Trapezuntium traducta
A cím magyarul: [Evangéliumi fekészülés Georgius Trapezuntius fordításában]
Fordító: Georgius Trapezuntius
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: IV + 182 + I* fol.
Levélméret: 330 × 236 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1460–1470
Scriptor: Raphael Bertus Pistoiensis, szignálatlan Cf. Albinia de La Mare, New Research on Humanistic Scribes in Florence, in: Annarosa Garzelli (a cura di), Miniatura Fiorentina del Rinascimento 1440-1525. Un primo censimento, 2 vol, Firenze 1985, 395-600, 534, Nr. 65/1.
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1460–1470
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: korábbi magyar tulajdonos (Zrednai Vitéz János?, Handó György?); Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Kötés: 19. századi fatáblás, fehér színű török bőrkötés. Eredetileg lila bársonykötés; budai típusú metszésén a kötet címe: EUSEBIUS DE PREPARATIONE EVANGELICA
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Szlabey Györgyi, 1987)