Antonio Bonfini: Rerum Hungaricarum decades

Antonio Bonfini (1427‒1502) történeti művével felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a magyar történetírásban. Az európai tudományos köztudatban ez a mű szolgált elsődleges forrásul a magyar történelemhez egészen a 18. század végéig. Az itáliai humanista 1486-ban érkezett Mátyás udvarába, a király 1488-ban bízta meg a hatalmas munka elkészítésével, és mivel II. Ulászló is fontosnak ítélte a művet, megszakításokkal 1497-ig dolgozott rajta. II. Ulászló számadáskönyveiből értesülünk arról, hogy 1494‒95-ben a mű már nagyon előrehaladott állapotban volt, a Corvina könyvtár számára készülő tisztázathoz hol pergamen vásárlásáról,
hol a másoló János mester munkadíjáról történik említés. A század végén már egészen biztosan a könyvtárban volt a kész mű. 16. századi források arra utalnak, hogy nem kis számban készültek másolatok egyes részeiről, emellett pedig olyan teljes másolatról is tudunk, ami több kéztől származik. A teljes mű csak 1568-ban jelent meg nyomtatásban, a Corvina könyvtár eredeti kódexéről azonban évszázadokig  semmit sem tudtunk, és utóéletét ma sem tudjuk rekonstruálni, csupán három töredéket ismerünk belőle. Az első 1872-ben érkezett a nemzeti könyvtárba, 1923-ban a második és 1975-ben a harmadik. Az egykori teljes Bonfini-corvina terjedelmét a kutatás négy kötetre, valamivel több, mint kétezer oldalra teszi. A rendkívül csekély díszítés alapján egykori címlapjáról semmit nem tudunk mondani. Feltételezhetjük, hogy a Corvina könyvtár bizonyos tekintetben legfontosabb kódexét, amennyiben Mátyás megérte volna a mű elkészültét, a Philostratos-corvinához fogható pompás díszítéssel és kötéssel látták volna el, ám II. Ulászló pénzügyi gondjai közepette és a Mátyás kori budai műhely bomlásának következtében csak méltatlanul szerény díszítést kaphatott. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 174.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 542.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Antonio Bonfini
Tartalom: Rerum Hungaricarum Decades, fragmentum; L. még Bp., OSZK, Cod. Lat. 434.
A cím magyarul: [A magyar történelem tizedei]
Íráshordozó anyag: pergamen
Írás helye: Buda, a királyi könyvtár számára
Írás időpontja: 1496–1499 között
Scriptor: Johannes
Possessor, proveniencia: A töredék a budai királyi könyvtár számára készült díszpéldányból származik. 1975-ben került elő egy német nyelvű prédikációs kötet kötéstáblájáról.
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Magyar történelem tizedei / Antonio Bonfini ; ford. Kulcsár Péter; Budapest : Balassi, 1995 ([Budapest] : Zrínyi)