Eusebius: Chronica cum interpretatione S. Hieronymi

Eusebius (260/264–339/340) caesareai püspök történeti műve, a Chronikoi kanones Ábrahám születésétől  303-ig tárgyalta időrendben a világtörténelmet. Munkáját halála után 325-ig kiegészítették. A görög eredeti csupán töredékesen maradt ránk. Szent Jeromos a művet latinra fordította, számos adattal kiegészítette és folytatta 378-ig. A kódex ezt a Jeromos-féle átdolgozást és annak Prosperus Tiro (kb. 390–463) általi folytatását tartalmazza. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 150.

A részletes kódexleírást lásd:

Zsupán Edina, Eusebius Krónikájának második könyve (Chronikoi kanones) Szent Jeromos latin fordításában, in: Edina Zsupán (ed.), “Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye, kiállítási katalógus, Budapest, OSZK 2020, Kat.-Nr. F8, 309-311.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 5.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: ELTE Egyetemi Könyvtár
Szerző: Eusebius Pamphilius – Prosper Tiro Aquitanus
Tartalom: Eusebii Pamphili Chronica interpretata a S. Hieronymo presbytero cum superadditis Prosperi
A cím magyarul: [Krónika Szent Jeromos fordításában és Prosper Tiro Aquitanus kiegészítésével]
Fordító: Szent Jeromos
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: II + 77 + II* fol.
Levélméret: 370 × 265 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1460–1470
Scriptor: Dominicus Cassii de Narnia, szignálatlan Cf. Albinia de La Mare, New Research on Humanistic Scribes in Florence, in: Annarosa Garzelli (a cura di), Miniatura Fiorentina del Rinascimento 1440-1525. Un primo censimento, 2 vol, Firenze 1985, 395-600, 492, Nr. 15/3.
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1460–1470
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „második” címerfestő, Buda, 1480-as évek vége
Possessor, proveniencia: korábbi magyar tulajdonos (?); Hunyadi Mátyás; a török szultánok; Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza Magyarországra 1877-ben.
Kötés: 19. századi fatáblás, piros színű török bőrkötés. Eredetileg vörös bársonykötés; budai típusú metszésén a kötet címe: EUSEBIUS DE TEMPORE
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált (OSZK, Szlabey Györgyi, 1986)