Xenophon: De republica

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 422.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Xenophon
Tartalom: De republica Lacedaemoniorum
Fordító: Franciscus Philelphus
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 58 fol.
Levélméret: 251 × 155 mm
Írás helye: Magyarország (Buda? Esztergom?)
Írás időpontja: 1470 k.
Scriptor: Vitéz János és Regiomontanus környezetében működő, valószínűleg hazai scriptor
Illuminator: az „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: kivágva, de eredetileg minden bizonnyal Mátyás magyar és cseh királyi címere
Possessor, proveniencia: Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Bejegyzések: A vörös margójegyzetek Johannes Grempertől származnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált: OSZK, Ballagó Lászlóné, 1989–1990); Bécs 1910
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Xenophón összes művei ; sorozatszerk. Németh György. Budapest : Osiris, 2001-2003.