Xenophon: De republica

A kódex címlapját kivágták, corvina voltáról csak kötése tanúskodik. Eredeti, aranyozott corvinabőrkötés. Nagyon figyelemreméltó és árulkodó a hátsó kötéstábla tetején, szabályosan elhelyezett címirat, az egyik fordító, Filelfo és a szerző neve: „Philelfus”, „Scenofõte”. (A második o fölötti mellékjel nazálist jelöl, tehát „Scenofonte”.) A fordító nevében a szabályos, latinos alak (Philelphus) helyett félig olaszos formát alkalmaz, ph helyett f-et, a görög szerző nevét pedig teljes mértékben olaszul adja vissza. Ezek az olasz nyelvi jegyek a legfontosabb bizonyítékai annak, hogy a  könyvkötő olasz volt. A corvinák bekötésének egy érdekes mozzanatára világít rá az 55. levélen olvasható bejegyzés: „philelphus i Scenofonte”. Azaz a könyvkötő már határozott írásos utasítással kapta kézbe az elkészült és sorba rendezett ívfüzeteket köttetésre. Feltételezhető, hogy a bejegyző az udvarban élő – mint a bejegyzésből látható –, ugyancsak olasz humanista, akinek feladatai közé tartozhatott a könyvtár felépítése egységes stílusban. A kódexet mindazonáltal még jóval korábban, valószínűleg Vitéz János környezetében másolták. Miniatúradísze az első címerfestő munkája. (A kiállítási kalauzba írott tétel Rozsondai Marianne és Zsupán Edina alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. H13.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 210.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 422.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Xenophon
Tartalom: De republica Lacedaemoniorum
A cím magyarul: [A lakedaimóniak állama Francesco Filelfo és Lapo da Castiglionchio fordításában]
Fordító: Franciscus Philelphus
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 58 fol.
Levélméret: 251 × 155 mm
Írás helye: Magyarország [Esztergom (?)]
Írás időpontja: 1470 körül
Scriptor: Vitéz János és Regiomontanus környezetében működő, valószínűleg hazai scriptor
Illuminator: az „első” címerfestő
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1480-as évek vége
Címer: kivágva, de eredetileg minden bizonnyal Mátyás magyar és cseh királyi címere
Possessor, proveniencia: Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Bejegyzések: A vörös margójegyzetek Johannes Grempertől származnak
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált: OSZK, Ballagó Lászlóné, 1989–1990); Bécs 1910
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Xenophón összes művei ; sorozatszerk. Németh György. Budapest : Osiris, 2001-2003.