Chalcidius Altividi de immortalitate animae liber

Az Országos Széchényi Könyvtár két olyan corvinát őriz, amely Mátyás előtt Handó György pécsi nagyprépost, kalocsai érsek (1430 k.‒1480) tulajdonában volt. A kutatás már régóta regisztrálta, hogy ezekben Mátyás címere alatt egy ismeretlen címer látható, ám meghatározásukra csak az utóbbi években került sor, miután egy okleveles emlék pecsétjén egyáltalán megismerhető volt a főpap addig ismeretlen címere. Handó György a harmadik magyar gyűjtő Vitéz János és Janus Pannonius mellett, akiről Vespasiano da Bisticci híres firenzei könyvkereskedő megemlékezik a jeles vásárlóiról, megrendelőiről írott életrajzgyűjteményében.  Handó nagy vásárlását ‒ 300 kódex ‒ az 1469. évhez köti, ami azért nem biztos dátum, de egészen bizonyos, hogy a 60-as évek második felében, a magyar főpap valamelyik diplomáciai útja során került rá sor. Pécsett aztán könyvtárat rendezett be, amelyben ‒ Bisticci szavaival ‒ „mindenféle tudományszak könyveit helyezte el. Több mint háromszáz kötetet gyűjtött össze, hogy berendezze a helyiséget számukra. E könyvtár fölé egy papot rendelt jó jövedelemmel, hogy gondozza a könyveket, és a könyvtárat mindennap kinyissa és becsukja”. A nagyon jelentős és korábban teljesen ismeretlen Handó-könyvtár darabjaiból mára tizenhetet azonosított a kutatás. (Földesi ferenc. A kiállítási kalauzba írott tétel Pócs Dániel alábbi leírása alapján készült: A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Megjelenés alatt.) Budapest: OSZK, 2019., Kat. H5.)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 194.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 418.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Chalcidius Altividius
Tartalom: De immortalitate animi
A cím magyarul: [A lélek halhatatlanságáról]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 55 fol.
Levélméret: 260 × 186 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1460-as évek
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1450 és 1470 között
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége; alatta Handó György címere
Possessor, proveniencia: Handó György; Hunyadi Mátyás; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti firenzei vaknyomásos bőrkötés
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, 1989