Basilius Magnus: De divinitate

Nagy Szent Vazul görög egyházatya (330 k.‒379) vitairatának latinra fordított szövege a Corvina könyvtárban egy meglehetősen egyszerű küllemű kódexben volt olvasható. Firenzei kézirat 1470 körülről, a másoló Pietro Cennini, ugyanitt készült indafonatos címlapdísze és vaknyomásos bőrkötése is. Azon kevés corvina egyike, amelyről biztosan állíthatjuk, hogy eredetileg Vitéz János könyve volt, tudniillik átvilágítva a lapot Mátyás címere alatt Vitézének a nyomait láthatjuk. A kódex még Mohács előtt kikerült a Corvina könyvtárból, valószínűleg a Budán megforduló bécsi diplomata humanisták egyike vitte magával, későbbi útja pedig pontosan dokumentálható egészen az Osztrák Nemzeti Könyvtárig, ahonnan a velencei egyezmény révén került vissza  Magyarországra. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 186.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 415.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Nagy Szent Vazul (Basilius Magnus)
Tartalom: De divinitate filii et spiritus sancti; De spiritu sancto
A cím magyarul: [Eunomius ellen a Fiúisten és a Szentlélek istenségéről]
Fordító: Georgius Trapezuntius
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 156 fol.
Levélméret: 220 × 143 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1470 körül
Scriptor: Petrus Cenninius
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1470 körül
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége; alatta Vitéz János címere
Possessor, proveniencia: Vitéz János; Hunyadi Mátyás; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti, vaknyomásos, firenzei bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, Lente Zsuzsanna, 1989–90
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Nagy Szent Baszileiosz művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. Budapest : Szt. István Társ., 2001 ([Győr] : Széchenyi Ny.)[nem biztos, hogy benne van]