Basilius Magnus: De divinitate

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 415.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Nagy Szent Vazul (Basilius Magnus)
Tartalom: De divinitate filii et spiritus sancti; De spiritu sancto
Fordító: Georgius Trapezuntius
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 156 fol.
Levélméret: 220 × 143 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: 1470 k.
Scriptor: Petrus Cenninius
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1470 k.
Címer: Mátyás magyar és cseh királyi címere, „első” címerfestő, Buda, az 1480-as évek vége; alatta Vitéz János címere
Possessor, proveniencia: Vitéz János; Hunyadi Mátyás; Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Kötés: eredeti, vaknyomásos, firenzei bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált; OSZK, Lente Zsuzsanna, 1989–90
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Nagy Szent Baszileiosz művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. Budapest : Szt. István Társ., 2001 ([Győr] : Széchenyi Ny.)[nem biztos, hogy benne van]