Quintilianus: Institutionum oratoriarum libri XII

Quintilianus nagy művét Poggio Bracciolini fedezte fel 1415–16-ban a Sankt Gallen-i kolostorban. Igen nagy hatást gyakorolt a reneszánsz és a kora újkori retorikára. A fehér indafonatos díszítés közel áll Gioacchino de Gigantibus Rothenburgból származó miniátor stílusához. Minden bizonnyal az ő környezetében készült Rómában. A címert kivakarták, helyére a szerző nevét írták be. A tulajdonjegy eltüntetése feltételezhetően azokat a corvinákat érintette, amelyek a Mátyás halálát követő három évtizedben nem egészen legitim módon kerültek ki a még létező gyűjteményből. Feltűnően nagy arányban találkozunk a jelenséggel a Johann Alexander Brassicanus bécsi humanista birtokába került corvinákon. Hol egyszerűen kivakarták, átírták a címert, hol kivágták a címlap alját a címerrel vagy éppen az egész címlapot, sőt a Quintilianus-kódex esetében az összes egykori tulajdonjegyet igyekeztek eltüntetni, a corvinabőrkötés Mátyás-címerét felülnyomással
roncsolták el. A kódexet a címlap előtti egyik előzéklapon olvasható eredeti bejegyzés szerint Brassicanus 1525. december 6-án szerezte meg Budán. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 222.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 414.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Quintilianus
Tartalom: Institutionum oratoriarum libri XII
A cím magyarul: [Szónoklattan]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 282 fol.
Levélméret: 280 × 200 mm
Írás helye: Róma
Írás időpontja: 1460–1470
Illuminator: Gioaccino de'Gigantibus környezete
Illuminálás helye: Róma
Illuminálás ideje: 1460–1470 ?
Címer: az egykori címer kitörölve, helyén – J. A. Brassicanus írásával – a szerző neve
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Johannes Alexander Brassicanus (f. 2r, 1526. okt. 6. + bejegyzések); Johannes Fabri, bécsi püspök (vö. exlibrisek); a bécsi egyetem Szent Miklós collegiuma (1540); bécsi egyetem; bécsi udvari könyvtár (1756); a velencei szerződés (1932. nov. 27.) értelmében adatott át az Országos Széchényi Könyvtárnak
Bejegyzések: J. A. Brassicanus; Johannes Fabri ? (vö. a nyomtatott exlibris kéziratos bejegyzését)
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált OSZK Czigler Mária 1989–1990
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: Szónoklattan / Marcus Fabius Quintilianus ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Adamik Tamás et al.]; Pozsony : Kalligram, 2008