Victorinus: Commentarium in Ciceronis librum de inventione

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 370.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: C. M. Victorinus Afer
Tartalom: Commentarii in Ciceronis librum de inventione
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 94 fol.
Levélméret: 303 × 204 mm
Írás helye: Várad?
Írás időpontja: 1462 előtt (f. 94v)
Scriptor: Vitéz János környezetében működő másoló
Illuminator: Lehrbücher-Meister műhelye
Illuminálás helye: Közép-Európa (Bécs? Pozsony? Várad?)
Illuminálás ideje: 1462 előtt (f. 94v)
Possessor, proveniencia: Vitéz János; Hunyadi Mátyás; A. Cohn, berlini antikvárius; Emich Gusztáv (l. exlibrisét az első kötéstábla belső oldalán); tőle vásárolta a Széchényi Országos Könyvtár 1905-ben
Bejegyzések: Vitéz János bejegyzései; f. 94v: „Deo gr(ati)as, eme(n)davi qu(an)tu(m) fieri potuit et finivi Cibinii 27 Septe(m)bris 1462. Jo”
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: Restaurált: OSZK, Kozocsa Ildikó, Csuzi Enikő, Turi Turgonyi Emese, 1990
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs