Cyrillus: Thesaurus

Alexandriai Szent Cirill (376 k.–444) markáns alakja volt az egyházatyák korának. 412-től volt Alexandria püspöke, harcos működése során mindvégig az eretnekek (ariánusok, nesztoriánusok) ellen harcolt. Messzemenően ragaszkodott a hamisítatlan keresztény hagyományhoz, neki köszönhető a pontos teológiai megfogalmazása Krisztus kettős természetének: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
Jelen műve (423/425 k.) – a Szentháromságról szóló vitairodalom foglalataként – a Szentháromság-tagadó ariánusok ellen irányult. A munkát a krétai származású, Itáliában élő bizánci humanista, Georgius Trapezuntius (1395–1471/72) fordította görögről latinra 1453 és 1455 között Aragóniai Alfonz nápolyi király számára. Ez a mű első és egészen 1638-ig mérvadóként használt latin fordítása.
A kódexet Mátyás könyvtárában aranyozott corvinabőrkötéssel látták el. Címlapját és iniciáléit kivágták. Újkori története ismeretlen, a raguzai domonkos kolostorból 1890-ben került a Bosnyák Nemzeti Múzeumba, onnan pedig 1897-ben a Széchényi Országos Könyvtárba. Az OSZK restaurátorai kivágott lapjait és iniciáléit pergamenöntéssel pótolták. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 224.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 358.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Cyrillus Alexandrinus
Tartalom: Thesaurus de trinitate
A cím magyarul: [A Szentháromságról]
Fordító: Georgius Trapezuntius 1453/55-ben Aragóniai Alfonz nápolyi királynak
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 126 fol.
Levélméret: 278 × 195 mm
Írás helye: Itália
Írás időpontja: 15, század közepe
Possessor, proveniencia: A kötet a raguzai domonkos kolostorból került 1890-ben a Bosnyák Nemzeti Múzeumba, majd onnan csere útján 1897-ben a Széchényi Országos Könyvtárba
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: címlapját, iniciáléit kivágták, utóbbiak helyét az OSZK restaurátorai pergamenöntéssel pótolták
Megjegyzés: Surriano lemásolta 1514-ben, a másolatot az OSZK Cod. Lat. 371-es jelzetű kódexe tartalmazza
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs