Cyrillus: Thesaurus

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 358.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Cyrillus Alexandrinus
Tartalom: Thesaurus de trinitate
Fordító: Georgius Trapezuntius 1453/55-ben Aragóniai Alfonz nápolyi királynak
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 126 fol.
Levélméret: 278 × 195 mm
Possessor, proveniencia: A kötet a raguzai domonkos kolostorból került 1890-ben a Bosnyák Nemzeti Múzeumba, majd onnan csere útján 1897-ben a Széchényi Országos Könyvtárba
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
Állapot: címlapját, iniciáléit kivágták, utóbbiak helyét az OSZK restaurátorai pergamenöntéssel pótolták
Megjegyzés: Surriano lemásolta 1514-ben, a másolatot az OSZK Cod. Lat. 371-es jelzetű kódexe tartalmazza
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs