Hieronymus: Commentarii

A firenzei testvérpár, Gherardo és Monte di Giovanni munkái, amelyek az 1480-as évek vége felé sorban érkeztek Budára, nagy hatást gyakoroltak Francesco da Castellóra. Bár nem a Budapesten, hanem a Bécsben őrzött Hieronymus-corvina (ÖNB, Cod. 930) volt az a darab, amelynek alapján saját stílusát átdolgozta, a kiállított kódex címlapján is megfigyelhetjük az ornamentikának azt a szimmetrikus, szinte szív alakot formáló vezetését, amely a Ptolemaios–  és a Trapezuntius-corvina bordűrjeit is jellemzi. A Ptolemaios-corvina tengeristenei a jobb alsó sarokban látható tengeristenek szoknyájához meglepően hasonló darabot viselnek. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 92.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 347.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: 1. Hieornymus (Szent Jeromos); 2. Nicolaus de Lira
Tartalom: 1. Commentarii in epistolas S. Pauli; 2. Postilla
A cím magyarul: [Kommentár Szent Pál leveleihez és Postilla a zsidókhoz írt levélhez (Nicolaus de Lira)]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 280 fol.
Levélméret: 346 × 237 mm
Írás helye: Firenze
Írás időpontja: datált: 1488 (f. 278v)
Scriptor: M. L. P. (f. 278v)
Illuminator: Gherardo és Monte di Giovanni
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1488–89
Címer: Mátyás arany- és ezüstgarasának összetétele, Attavante degli Attavanti
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Alfonz, modenai herceg 1560; Ferenc, modenai herceg a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának ajéndékozta 1847-ben; császári és királyi udvari levéltár, Bécs, 1847–1869; Bécsi udvari könyvtár, 1869–1891; Ferenc József a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozta 1891-ben, ugyanitt őrizték 1919-ig; Királyi Este Könyvtár, Modena 1919–1927; Benito Mussolini ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 1927-ben
Kötés: újkori bőrkötés (Modena)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs