Chrysostomus: Homiliae

A kódexet Attavante degli Attavanti műhelyében illuminálták Firenzében, mégpedig 1485, Bécs elfoglalása után, mert a keretdísz alsó sávjába, Mátyás gyémántköves gyűrűbe foglalt címere mellett balra Bécs (vörös alapon ezüst kereszt), jobbra Ausztria címerét (vörös alapon ezüst pólya) festette az illuminátor. Attavante műhelye, mivel sok segéddel dolgozott, rendkívül nagy számban állította elő a kvalitásos díszcímlappal ellátott kódexeket. A Corvinából fennmaradt, itáliai eredetű munkák közül hozzá köthető a legtöbb, harminc kódex. Vannak közöttük datált darabok, a legelső évszám 1485, tehát ekkor már biztosan dolgozott Mátyás számára. Vannak olyan kötetek, ahol szignálta is a munkát („Attavante pinsit” – Attavante festette), és vannak olyan corvinák, amelyek csak a stílus alapján árulkodnak a műhelyről. A bemutatott darab ezek közé tartozik.
Az „első címerfestő” által festett Alberti-corvina címlapja bizonyos hasonlóságokat mutat e kódex címlapjával. A legszembeötlőbb, hogy mindkettőben alapvetően a címerek szervezik az ikonográfiai programot, és elrendezésük is mutat rokonságot. De hasonlóságokat figyelhetünk meg az iniciálék között is, a szerzőalakok jellege, beállítása, ruházata, a színezés hasonló. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 218.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 346.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: Johannes Chrysostomus (Aranyszájú Szent János)
Tartalom: Homeliae, epistolae
A cím magyarul: [Aranyszájú Szent János beszédei Szent Pál leveleiről Ambrogio Traversari fordításában]
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 159 fol.
Levélméret: 368 × 254 mm
Írás helye: Firenze
Illuminator: Attavante degli Attavanti
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1485‒1490
Címer: Mátyás arany- és ezüstgarasának összetétele, Attavante degli Attavanti
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; Alfonz, modenai herceg 1560; Ferenc, modenai herceg a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának ajéndékozta 1847-ben; császári és királyi udvari levéltár, Bécs, 1847–1869; Bécsi udvari könyvtár, 1869–1891; Ferenc József a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozta 1891-ben, ugyanitt őrizték 1919-ig; Királyi Este Könyvtár, Modena 1919–1927; Benito Mussolini ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 1927-ben
Kötés: újkori bőrkötés (Modena)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs