Damascenus: Sententiae

A kódex a Corvina könyvtár tudatos felépítési időszakának, az 1480-as évek második felének reprezentatív emléke. A budai műhelyből kikerülő corvinák mellett Mátyás semmiféle anyagi  áldozattól sem visszariadva a legkiválóbb firenzei könyvfestő műhelyekből rendelt kódexekkel építi a gyűjteményt. A Damascenus-corvina ezek közé tartozik, Attavante degli Attavanti jellegzetes, kvalitásos munkája. Kötése azonban Budán készül, a corvinakönyvkötők kiemelkedő remeke. A corvinabőrkötések csoportján belüli egységek arányait tekintve a legtöbb darab hangsúlyozott középdíszes szerkezetű, a legtöbb esetben közepén a király címerével. A Damascenus-corvina kompozíciója azonban egészen más, finom bőráttöréssel, színes festéssel és a megszokott bőséges aranyozással díszített, ún. ötkörös szerkezetű kötés. Talán a viszonylag nagy méretű kötéstábla indította a könyvkötőmestert egy olyan kompozíció kidolgozására, amely a teret arányosan tudja kitölteni. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 220.

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 345.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: 1. Johannes Damascenus; 2. Anselmus Cantuariensis
Tartalom: 1. Sententiae; 2. Opera
A cím magyarul: Damaszkuszi Szent János és Canterbury Szent Anzelm teológiai művei
Fordító: Burgundius Pisanus (Sententiae)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 292. fol.
Levélméret: 351 × 238 mm
Írás helye: Firenze
Illuminator: Attavante degli Attavanti
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1485‒1490
Címer: bordó alapon kék kettős kereszt, a címerpajzs fölött nyitott korona; a címer átfestés, alatta Mátyás címere
Possessor, proveniencia: Hunyadi Mátyás; „Bibliotheca Tortti”; Ulric Hoepli, milánóu antikváriustól vásárolta a magyar nemzeti könyvtár 1886-ban
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: 1. None; 2. Canterburyi Szent Anzelm összes művei : teológiai, bölcseleti írások / [a fordítást, a kommentárt és az utószót kész. Dér Katalin]; Budapest : Szt. István Társ., 2007