Damascenus: Sententiae

A kódex a Corvina könyvtár tudatos felépítési időszakának, az 1480-as évek második felének reprezentatív emléke. A budai műhelyből kikerülő corvinák mellett Mátyás semmiféle anyagi áldozattól sem visszariadva a legkiválóbb firenzei könyvfestő műhelyekből rendelt kódexekkel építi a gyűjteményt. A Damascenus-corvina ezek közé tartozik, Attavante degli Attavanti jellegzetes, kvalitásos munkája. Kötése azonban Budán készül, a corvinakönyvkötők kiemelkedő remeke. A corvinabőrkötések csoportján belüli egységek arányait tekintve a legtöbb darab hangsúlyozott középdíszes szerkezetű, a legtöbb esetben közepén a király címerével. A Damascenus-corvina kompozíciója azonban egészen más, finom bőráttöréssel, színes festéssel és a megszokott bőséges aranyozással díszített, ún. ötkörös szerkezetű kötés. Talán a viszonylag nagy méretű kötéstábla indította a könyvkötőmestert egy olyan kompozíció kidolgozására, amely a teret arányosan tudja kitölteni. (Zsupán Edina)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 220.

 

A kézirat provenienciájára lásd: PONTONE, Marzia, “Collezionismo di Corvine in casa Trivulzio. Appunti sui codici Trivulziano 817 e Trivulziano 818”, in ZSUPÁN, Edina, ed., A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. De Bibliotheca Corviniana. Supplementum Corvinianum 4. (Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2017.), 21–31.

 

ADATLAP

Jelzet: Cod. Lat. 345.
Ország: Magyarország
Város: Budapest
Őrzési hely: Országos Széchényi Könyvtár
Szerző: 1. Johannes Damascenus; 2. Anselmus Cantuariensis
Tartalom: 1. Sententiae; 2. Opera
A cím magyarul: Damaszkuszi Szent János és Canterbury Szent Anzelm teológiai művei
Fordító: Burgundius Pisanus (Sententiae)
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 292
Levélméret: 351 × 238 mm
Írás helye: Firenze
Illuminator: Attavante degli Attavanti (1452–1517/1525)
Illuminálás helye: Firenze
Illuminálás ideje: 1485‒1490
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címerét átfestették, jelenleg a magyar kettőskereszt látható a helyén
Possessor, proveniencia: nem tudjuk, hogy a kódex Hunyadi Mátyás halála után mikor és hogyan hagyta el a budai udvart. Valamikor a 18. század végén került a milánói Trivulzio családhoz a ma is Milánóban őrzött Cod. No. 817 és Cod. No. 818 jelzetű corvinákkal együtt. Mátyás király címerét mindhárom kéziratban azonos stílusban festették át, bordót használva a piros, sötétkéket az ezüst helyett. Jelen kéziratot – a két milánói corvinával ellentétben – a családi vagyon 1824-ben történt kettéosztása után Cristina Trivulzio, férjezett nevén Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808–1871) örökölte. 1885-ben Cristina egyetlen lánya, Maria, Lodovico Trotti Bentivoglio márki (1829–1914) felesége eladta Ulrico Hoepli (1847–1935) milánói könyvkereskedőnek, akitől 1886-ban a magyar nemzeti könyvtár vette meg azt
Kötés: eredeti aranyozott corvina-bőrkötés; poncolt, aranyozott metszés (valószínűleg az 1480-as évek végén)
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: 1. nincs; 2. Canterburyi Szent Anzelm összes művei : teológiai, bölcseleti írások / [a fordítást, a kommentárt és az utószót kész. Dér Katalin]; Budapest : Szt. István Társ., 2007