Seneca, Thomas: Historia Bononiensis de gestis Galeatti Marescotti …

Az adatlap forrása a kézirat részletes leírása: ZSUPÁN, Edina, “Die Bibliotheca Corviniana im Kleinen. Beschreibung der lateinischen Corvinen der Bayerischen Staatsbibliothek”, in FABIAN, Claudia, ZSUPÁN, Edina, Hrsg., Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Bavarica et Hungarica 1. Supplementum Corvinianum 1. (Budapest: [OSZK], 2008.), 69–106., 88–90.

 

ADATLAP

Jelzet: Clm 341
Ország: Németország
Város: München
Őrzési hely: Bayerische Staatsbibliothek
Digitalizált corvina: az őrzőhelyen
Szerző: névtelen szerző; Tommaso Seneca da Camerino (1390 körül–1472); Gaspare Tribraco de' Trimbocchi (1439–1493 körül)
Tartalom: a kiragasztott előzéklapon kortárs kéz által bejegyzett vers; Tommaso Seneca da Camerino: Historiae Bononiensis; Gaspare Tribraco de' Trimbocchi: Carmina ad Galeatium Marescottum
A cím magyarul: Tommaso Seneca da Camerino: Bolognai történelem; Gaspare Tribraco de' Trimbocchi: Dalok Galeazzo Marescottihoz
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 64
Levélméret: 246 × 174 mm
Írás helye: Ferrara
Írás időpontja: 1460 körül
Illuminator: első címerfestő (Mátyás-címer)
Illuminálás helye: Ferrara; Buda (Mátyás-címer)
Illuminálás ideje: 1460 körül; 1480-as évek vége (Mátyás-címer)
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) magyar és cseh királyi címere, a szívpajzson a Hunyadi holló (első címerfestő); Mátyás magyar és cseh királyi címere (szívpajzs nélkül) az első és a hátsó borítón is
Possessor, proveniencia: díszítése arra enged következtetni, hogy a kézirat Ferrarában keletkezett; talán Zrednai (Vitéz) János (1408?–1472) könyvtárából kerülhetett annak halála után Hunyadi Mátyás könyvtárába; hogy a Fugger-könyvtár részét képezte-e, kétséges; legkésőbb 1582-ben a müncheni udvari könyvtár állományában, melynek azévi katalógusában szerepel, bár nem corvinaként
Kötés: eredeti corvina-bőrkötés, poncolt-aranyozott metszés
Corvina nyelve: latin
Állapot: restaurált (20. század eleje)
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: nincs